AC Heating Reference Tepelná čerpadla Brno - Bohunice

Tepelná čerpadla Brno - Bohunice

Úspora: 63 % nákladů
Typ domu: Bytový dům
Rok instalace: 2016
Tepelná ztráta: 110 kW
Tepelné čerpadlo: Tepelné čerpadlo Convert AW28-3P
Adresa: Rolnická 3, Brno
Způsob využití:

Topný zdroj tvořený kaskádou 5ti tepelných čerpadel zajišťuje vytápění a ohřev TUV.

Dům má 1 vchod, 13 podlaží, 60 bytů a žije v něm 180 osob.

Instalovaný výkon kaskády tepelných čerpadel vzduch-voda AC Heating Convert AW je 140 kW (A2/W35). Jako bivalentní zdroj je zde elektrokotel/CZT.

Tepelná čerpadla zajišťují v bytovém domě topení do stávající topné soustavy osazené topnými tělesy a ohřev TUV. Kaskádu tepelných čerpadel řídí regulační systém xCC ve verzi 7.02, který zajišťuje optimální zatížení jednotek, úpravu výkonu kaskády a optimalizaci chodu topného zdroje. Samozřejmostí je automatická diagnostika.

průměrná spotřeba tepla na vytápění a TUV z CZT 1398 GJ
průměrná spotřeba tepla na vytápění a TUV z lokálního zdroje 1230 GJ
předpokládaná úspora nákladů na vytápění a TUV (ekonomická rozvaha) 56 %
průměrné provozní náklady na vytápění a TUV               341.000,- Kč/rok
průměrná skutečná roční úspora 63 % / 593.000,- Kč

Předseda BD Ing. Miloš Vrážel komentuje investici do tepelných čerpadel:
„Roční potřeba panelového domu je cca 1200 GJ. Aktuální úspora je cca 0,5 milionu. Investice byla 4 miliony, návratnost je závislá na ceně GJ od Tepláren a tvrdosti zimy (čím větší kosa, tím více se oproti Teplárnám šetří). Momentálně počítáme se 7-8 lety. Přeplatky z úspor ale vyplácíme již nyní. Takže instalace tepelných čerpadel se lidem vyplatila okamžitě, neboť jsme to zaplatili z běžného hospodaření družstva.“ 

Podobné reference

Tepelná čerpadla Vacov

Typ domu: Bytový dům
Úspora: 66 % nákladů
Adresa: Vlkonice 134, Vacov

Více informací

Tepelné čerpadlo Litice, okres Plzeň

Typ domu: Bytový dům
Adresa: Na Vršku 432, Litice

Více informací

Tepelná čerpadla Opava

Typ domu: Bytový dům
Úspora: 68 % nákladů
Adresa: Antonína Sovy 18, Opava

Více informací

Všechny reference
© 2024 KUFI INT, s.r.o., Vytvořeno v Beneš & Michl.