AC Heating Reference Tepelná čerpadla Kostelec nad Černými Lesy

Tepelná čerpadla Kostelec nad Černými Lesy

Úspora: 76 % nákladů
Typ domu: Bytový dům
Rok instalace: 2013
Tepelná ztráta: 30 kW
Tepelné čerpadlo: Tepelné čerpadlo Convert AW22-3P
Adresa: Dr. Trippé 1047, Kostelec nad Černými Lesy
Způsob využití:

Tepelná čerpadla zajišťují vytápění bytového domu a ohřev užitkové vody.

Dům má 1 vchod, 4 podlaží, 12 bytů a žije v něm 30 osob. 

Instalovaný výkon kaskády tepelných čerpadel vzduch-voda AC Heating Convert AW je 46 kW (A2/W35). Jako bivalentní zdroj slouží elektrokotel.

V Kostelci nad Černými Lesy jsme realizovali vytápění několika bytových domů tepelnými čerpadly vzduch-voda. V tomto případě zajišťuje kaskáda dvou tepelných čerpadel s regulačním systémem xCC 7.02 vytápění bytového domu a ohřev užitkové vody.

průměrná spotřeba tepla na vytápění a TUV z CZT 340 GJ
průměrná spotřeba tepla na vytápění a TUV z lokálního zdroje 214 GJ
předpokládaná úspora nákladů na vytápění a TUV (ekonomická rozvaha) 72 %
průměrné provozní náklady na vytápění a TUV               60.000,- Kč/rok
průměrná skutečná roční úspora 76 % / 190.000,-

Podobné reference

Tepelná čerpadla Jirkov

Typ domu: Bytový dům
Úspora: 60 % nákladů
Adresa: Pod Přivaděčem 1303, Jirkov

Více informací

Tepelná čerpadla Mladá Boleslav

Typ domu: Bytový dům
Úspora: 61 % nákladů
Adresa: Zalužanská 1270, 1271

Více informací

Tepelná čerpadla BD Jahodová 42, Praha

Typ domu: Bytový dům
Úspora: 56%
Adresa: ulice Jahodová 2889/42, Praha

Více informací

Všechny reference
© 2024 KUFI INT, s.r.o., Vytvořeno v Beneš & Michl.