AC Heating Reference Tepelná čerpadla Česká Lípa

Tepelná čerpadla Česká Lípa

Úspora: 64 % nákladů
Typ domu: Bytový dům
Rok instalace: 2015
Tepelná ztráta: 75 kW
Tepelné čerpadlo: Tepelné čerpadlo Convert AW28-3P
Adresa: Pražská 2881, 2882, Česká Lípa
Způsob využití:

Topný zdroj tvořený kaskádou 4 tepelných čerpadel zajišťuje vytápění domu a ohřev užitkové vody.

Bytový dům má 2 vchody, 8 podlaží, 46 bytů a žije v něm 100 osob. Spotřeba TUV za rok je 1240 m3.

Instalovaný výkon kaskády tepelných čerpadel vzduch-voda AC Heating Convert AW je 112 kW (A2/W35). Jako bivalentní zdroj je zde elektrokotel.

Do rekonstruovaného panelového domu jsme instalovali tepelná čerpadla. Jedná se o kaskádu 4 tepelných čerpadel, která zajišťují v bytovém domě topení do stávající topné soustavy osazené topnými tělesy (radiátory) a ohřev užitkové vody ve dvou 1000l zásobnících.

Kaskádu tepelných čerpadel řídí regulační systém xCC ve verzi 7.02, který zajišťuje optimální zatížení jednotek, úpravu výkonu kaskády a optimalizaci chodu topného zdroje. Samozřejmostí je automatická diagnostika, která umožňuje předcházet případnému nepohodlí zákazníka a nežádoucím stavům topného zdroje. Tím nejen snižujeme provozní náklady, ale zároveň šetříme tepelné čerpadlo a prodlužujeme jeho životnost.

průměrná spotřeba tepla na vytápění a TUV z CZT 1013 GJ
průměrná spotřeba tepla na vytápění a TUV z lokálního zdroje 1013 GJ
předpokládaná úspora nákladů na vytápění a TUV (ekonomická rozvaha) 64 %
průměrné provozní náklady na vytápění a TUV s TČ 280.000,- Kč/rok
průměrná skutečná roční úspora 64 % / 494.000,-

Podobné reference

Tepelná čerpadla Brno 3

Typ domu: Bytový dům
Úspora: 70 % nákladů
Adresa: Svatoplukova 5,7

Více informací

Tepelná čerpadla Praha

Typ domu: Bytový dům
Úspora: 61 % nákladů
Adresa: Laudova 1013, 1014

Více informací

Tepelná čerpadla Praha - Letňany

Typ domu: Bytový dům
Úspora: 60 % nákladů
Adresa: Letovská 557-558, Praha Letňany

Více informací

Všechny reference
© 2024 KUFI INT, s.r.o., Vytvořeno v Beneš & Michl.