Na co se zaměřit při výběru tepelného čerpadla?

Na českém trhu je velké množství výrobců a montážních firem, kteří nabízí tepelná čerpadla v různém provedení a v různé kvalitě. Liší se různým stupněm péče o zákazníka a zařízení jak v záruční tak pozáruční době. Výběr tepelného čerpadla se pak stává nesnadným úkolem. Situaci nezlehčuje ani množství informací na internetu, je jich mnoho a často jsou protichůdné. Co je při výběru tepelného čerpadla a dodavatele důležité? Jaké objektivní faktory je třeba zohlednit?
 

Certifikace

Základním ukazatelem kvality je certifikace tepelného čerpadla. Evropská asociace tepelných čerpadel (The European Heat Pump Association, EHPA) sdružuje výrobce tepelných čerpadel, jejich komponentů, univerzitní a vývojová pracoviště a certifikované zkušebny v celé Evropě.
V České republice je certifikovanou zkušebnou Strojírenský zkušební ústav, s.p. v Brně (www.szutest.cz). Jedním z výsledků aktivity této nadnárodní asociace je značka kvality Q Label. Při procesu certifikace výrobce musí prokázat nejen parametry tepelného čerpadla v certifikované zkušebně na základě aktuálních norem, ale také na základě interního auditu ověřit vnitropodnikové procesy, logistiku a především schopnost plnit záruční a pozáruční podporu svých výrobků. To zajistí, že nejen tepelné čerpadlo, ale také služba o zákazníka bude na výborné úrovni.
 
Ověřte si, zda je tepelné čerpadlo řádně certifikované.
 
Tepelná čerpadla Convert AW od společnosti AC Heating mají evropský certifikát Q Label, pro britský trh certifikaci MCS a jsou zařazeny v dotačním programu Nová zelená úsporám.
Certifikace probíhá na základě norem ČSN EN 14511 (stanovuje postup a podmínky měření topného faktoru - COP) a nejnovější ČSN EN 14825:2014 (stanovuje postup a podmínky měření sezonního topného faktoru - SCOP).
 
Topný faktor (COP) je bezrozměrná veličina, která udává poměr tepelného výkonu zařízení k jeho elektrickému příkonu. COP je udávaný při dvou podmínkách. A to při 2 °C venkovní teploty a 35 °C na topné vodě, můžete se setkat s označením A2W35 a při 7°C venkovní teploty, A7W35. Tyto hodnoty slouží pro základní srovnání účinnosti. Uživatele zajímá víc, jaká je účinnost tepelného čerpadla v průběhu celoročním provozu, nejen při venkovní teplotě 7°C a 2 °C.  
 
Proto vznikla nová norma, která definuje podmínky měření hodnoty sezonního topného faktoru (SCOP).  Ta pracuje s celoročním průběhem teplot během topného období, s vlivem volby výkonu tepelného čerpadla vůči tepelné ztrátě a ostatními odběry elektřiny (stand-by režim, oběhová čerpadla, elektrický kotel aj.). Z pohledu uživatele zařízení má SCOP větší vypovídací hodnotu. Vzhledem ke komplexnosti údajů je třeba při srovnání SCOP různých tepelných čerpadel znát nejen číselnou hodnotu SCOP, ale také podmínky ke kterým se hodnota vztahuje. Například u domu s tepelnou ztrátou 10,1 kW (Pdesign), navrhneme Vám tepelné čerpadlo Convert AW16. Při celodenních teplotách pod mínus 10 °C (Tbivalent) pak bude tepelné čerpadlo používat pro doplnění svého výkonu elektrokotel. V případě, že budeme topit do systému s podlahovým vytápěním, bude sezonní topný faktor 4,62.
 
* Teplota topné vody 35 °C na výstupu z tepelného čerpadla (pro podlahové vytápění)
 
Pro jednodušší srovnání tepelných čerpadel byla na základě certifikovaných hodnot zavedená energetická třída účinnosti vyjádřená jako A+++, A++, A+ atd.
Tepelná čerpadla AC Heating řady Convert AW dosahují hodnocení A+++ a patří tak mezi nejúčinnější zařízení na evropském trhu.

Kvalitní dodávka a montáž

Díky certifikaci tak velmi jednoduše vidíte, zda má cenu o tom kterém tepelném čerpadle uvažovat. Zhodnotíte velmi snadno účinnost a kvalitu technologie. Jak je tomu se zhodnocením dodavatele tepelného čerpadla?
 
Vždy platí, že tepelné čerpadlo funguje dobře, pouze pokud je vhodně navržený topný výkon vůči tepelné ztrátě a správně vyřešeno zapojení kotelny.
 
Na začátku tohoto článku jsem zmiňoval výhody držitelů značky Q Label. Jak je tomu v případech, kdy je výrobce tepelného čerpadla držitelem Q Labelu, ale tepelné čerpadlo montuje jiná firma? Můžete očekávat, že kvalita procesů se z jedné firmy přenáší na firmu jinou? Na trhu se můžete setkat s několika přístupy.
 
Prvním přístupem je „vyrobme, navrhněme, namontujme“, který využívá jen několik málo výrobců na českém trhu. Tento způsob práce používáme již od roku 2007. Zvolili jsme ho s ohledem na zajištění kvality dodávky a servisu.
 
Jiným přístupem je „vyrobme, prodejme, poskytněme náhradní díly“. Záruku pak drží montážní firma. V tomto případě jste v rámci montáže absolutně závislí na odbornosti a zodpovědnosti topenářské firmy. Ještě více je to pak zřejmé v případě záručního a pozáručního servisu. Montážní firma musí být na trhu minimálně po dobu záruky, protože veškeré záruční práce hradí ze svého. Kdokoliv jiný k Vám přijede, bude logicky za svou práci požadovat odměnu.
Přístup, který je na pomezí obou zmíněných modelů je varianta, kdy výrobce využívá síť techniků. Montážním firmám poskytuje širší podporu, například při konzultaci zapojení kotelny pro tepelné čerpadlo. Tento model je lepší, nicméně Vám stále nezaručí dostatek zkušeností a zodpovědnosti montážní firmy. Kdo zaručí, že montážní firma dodrží navržený způsob zapojení?
V praxi sami navrhujeme zapojení kotelny, výkon tepelného čerpadla a provádíme spuštění a montáž. Topenářská firma a elektrikář pak dostávají kompletní podklady pro přípravu instalace tepelného čerpadla a věnují se jen tomu, co perfektně znají. Záruku pak držíme my jako výrobní i montážní firma. Výsledkem je hladký průběh montáže a spokojený zákazník.
 

Volba technologie, roční prohlídky, detaily

Při volbě systému tepelného čerpadla oslovte výrobce, ptejte se na detaily a na důvody, proč je jimi navržené řešení to nejlepší. Nechejte si vysvětlit důvody pro volbu technologie a doložit SCOP ke všem porovnávaným tepelným čerpadlům.
Ptejte se na údržbu, zda jsou povinné pravidelné roční servisy a jaká je jejich cena. Cenu ročního servisu je třeba připočíst k celkovým ročním nákladům na domácnost.
Ptejte se také na provozní vlastnosti zařízení. Bude potřeba taktovací zásobník? Topná voda bude tažená až do venkovní jednotky, nebo jen do kotelny? Pokud půjde voda do venkovní jednotky, jak bude zabezpečeno, že při výpadku proudu v zimním období voda nezamrzne a nepoškodí venkovní jednotku? Těchto otázek je celá řada a je třeba na ně znát odpověď.
 

Regulace tepelného čerpadla

Specifickou oblastí dodávky tepelného čerpadla je regulace. Ta zajistí optimální fungování tepelného čerpadla, nastavení potřebných parametrů a optimálně, máte-li více zdrojů také jedno rozhraní pro nastavení celého systému. Jednotné řízení celého topného systému zjednoduší ovládání kotelny(např. v součinnosti kotle na tuhá paliva a tepelného čerpadla) a zároveň vede díky přesnému řízení ke snížení nákladů na topení o dalších cca 20 %. Výhodou jsou také možnost ovládat tepelné čerpadlo přes internet a využít online diagnostiky a technické podpory. Regulace xCC nabízí tyto možnosti a mnohé další. Důležitou vlastností regulace xCC je schopnost maximálně se přizpůsobit stávajícímu zapojení kotelny při zachování rozvodů a efektivity provozu tepelného čerpadla. Více informací najdete na našem webovém portálu.
 
Pokud se zabýváte výběrem tepelného čerpadla, můžete se na nás kdykoliv obrátit po telefonu, e-mailu nebo pomocí kontaktního formuláře. Odborným srovnáním získáte přehled o jednotlivých návrzích a použité technologii. Budeme se vám rádi věnovat.
 
Za tým AC Heating
Mgr. Pavel Otevřel
info@ac-heating.cz
www.ac-heating.cz
 

Odebírejte novinky

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Jak na údržbu tepelného čerpadla a je vůbec nějaká potřeba?

údržba tepelného čerpadla
Tepelné čerpadlo je topný zdroj, který umí topit hodně levně a umí ušetřit hodně peněz.  Které nezbytné kroky je třeba provádět při údržbě tepelného čerpadla v závislosti na jeho typu, aby mělo optimální výkon, fungovalo dlouho a bezchybně?
Dozvědět se více

Máte starý kotel? S žádostí o dotaci neváhejte, budou nižší!

ac_heating_konec_starych_kotlu
Se zákazem provozu starých kotlů od 1. 9. 2024 dojde i ke snížení dotací až o desítky tisíc.S přechodem na moderní a ekologický zdroj tepla vám poradíme.
Dozvědět se více

Jak získat v roce 2024 dotaci na tepelné čerpadlo

tepelne_cerpadlo_ac_heating
Přečtěte si, jak splnit podmínky pro kotlíkovou dotaci, kdo má nárok na program Zelená úsporám a jak mohou další finanční podpory – jako jsou dotace na fotovoltaiku – přispět k vaší energetické i ekonomické úspoře.
Dozvědět se více

Přejděte na tepelná čerpadla

tepelne_cerpadlo_ac_heating_dum
Ideální čas pro změnu je nyní.
Dozvědět se více
Další články
© 2024 KUFI INT, s.r.o., Vytvořeno v Beneš & Michl.