Teplárny KONTRA lokální zdroje tepla

Systém výroby a distribuce tepla do bytových domů vznikal v druhé polovině dvacátého století. Celkový návrh a systém byl vymyšlen dobře. Teplo se vyrábělo centrálně a bylo velmi levné. Po privatizaci těchto provozů však došlo k razantnímu nárůstu cen. Soukromé společnosti převzaly celý systém i se zákazníky, kteří byli a jsou pro ně jistými odběrateli. Proto neměly často potřebu se systémem cokoli dělat a pouze vydělávaly na lidech, kteří neměli jinou volbu.

Teplárny, které včas nemodernizovaly svá zařízení a rozvodný systém nyní vyčerpávají své rezervní zdroje, aby provedly alespoň částečnou modernizaci zařízení, do kterého desítky let neinvestovaly. To potvrzuje reportáž České televize uveřejněná v Událostech 8. 5. 2016 pod názvem „Potíže českých tepláren“ Tři mírné zimy za sebou, zateplené fasády a stále více bytových domů, které si pořizují vlastní nezávislé zdroje vytápění. To jsou hlavní důvody vrásek na čele manažerů některých tepláren, kteří teď vlastníkům nemohou vyplácet zisky, na které byli zvyklí.

Plzeňská teplárenská, a.s., společnost má jednu z nejmodernějších tepláren v České republice. Teplo stojí Plzeňáky v průměru jen cca 513 Kč za GJ. „Včas jsme modernizovali. Umíme vyrábět teplo za málo a bez ztrát dopravit do bytů. Zisky jsme neprojedli a navíc investovali do spalovny odpadu, která vyrábí teplo a elektřinu zároveň. Zdražovat nebudeme. Možná naopak.“ Říká mluvčí Plzeňské teplárenské (Zdroj: autorizovaný rozhovor).

Na druhé straně Teplárny Brno, a.s.. Ty s velkou slávou oznámily, 25 let po revoluci, že konečně budou modernizovat zastaralá zařízení. „Výměna zastaralých parovodů za moderní horkovody přináší našim zákazníkům úspory ve spotřebě tepla, konstatoval generální ředitel Tepláren Brno Petr Fajmon (Zdroj: Brněnsky deník 11. 5. 2016). Proč tak dlouho museli obyčejní lidé platit za unikající teplo v zastaralých a nevyhovujících parovodech? Teplárny Brno do roku 2020 investují 1,5 miliardy korun na jejich modernizaci. (Zdroj: www.brno.cz 16. 2. 2016)

Teplárny nyní bojují o své odběratele a všemi prostředky se snaží překazit snahy bytových domů o osamostatnění. Například v Praze a Mostě protahují stavební řízení stálým odvoláváním v rámci stavebního řízení. V Brně teplárna využívá reklamní kampaně, ve které používá nepravdivé informace a sází na důvěřivost starších lidí. Důkazem jsou články v měsíčníku „Šalina“.

Teplárny Brno také cíleně míří na konkrétní bytové domy. Obyvatelé domu Náměstí 28. října 25 v Brně dostali dopis - „Důvodovou zprávu k posouzení nabídky na dodávku TČ pro BD nám. 28. října 25“, zpracovanou 21. 12. 2015. Dopis má za cíl odradit od montáže lokálního zdroje vytápění. Teplárny Brno předkládají zkreslené a zavádějící informace, některá tvrzení si lze vyložit i jako vyhrožování. „Mohu potvrdit, že Teplárny Brno používají argumenty, které se nezakládají na pravdě“, komentuje situaci Michal Fiala, zástupce AC Heating, která na poli lokálních zdrojů tepla pro bytové domy má dlouholeté zkušenosti. V Irsku dokonce prošla sítem výběrových řízení a v Dublinu bude instalovat, po dohodě s městem, tepelná čerpadla v první fázi do 30 bytových domů. Prvních 8 bytových domů již tepelná čerpadla pro topení a ohřev užitkové vody využívá.

To že lokální topný zdroj má smysl, potvrzuje předseda SVJ Jiří Valeš, který říká „Rozhodli jsme se správně! Úspora provozem tepelného čerpadla činí 65 %. Ve spojení tepelného čerpadla a FVE pak úspora činí neskutečných 86 %! (Zdroj: Časopis SČMBD 3/2015)

Lokální zdroj s tepelnými čerpadly ale není řešením pro každý bytový dům. Je vždy nutné posoudit jeho vhodnost s ohledem na velikost domu, jeho konstrukci a topnou soustavu. Proto odborný dodavatel vždy zvažuje tyto aspekty. Bohužel jsou dodavatelé tepelných čerpadel, kteří mají s aplikacemi na bytových domech nedostatečné, nebo žádné zkušenosti a některé aspekty podceňují, nebo záměrně ignorují.

Součástí každého návrhu topného zdroje má být nejen technické řešení, ale také podrobné ekonomické zhodnocení a posouzení domu a jeho topné soustavy odborníkem v oboru vytápění.

Velmi často jsou bytovým domům podsouvány neúplné informace o tepelných čerpadlech. Především je zavádějící výkon a topný faktor (COP), který je většinou udáván jen dle EN 14511 pro venkovní teplotu (A) +2 °C a teplotu topné vody (W) 35 °C. Není výjimkou, že někteří dodavatelé uvádějí i hodnoty pro A +7 °C a W 35 °C. Je třeba si uvědomit, že teplená ztráta domu se stanovuje dle lokality v ČR pro teploty -12/-15/-18 °C a že výkon i COP tepelných čerpadel vzduch-voda klesá s klesající venkovní teplotou a stoupající teplotou topné vody. Vhodnějším ukazatelem pro posouzení je sezónní topný faktor (SCOP) dle EN 14825, který zahrnuje provozní náklady během celé topné sezóny, včetně nákladů na provoz bivalentního zdroje. Parametry ověřené a potvrzené nezávislou zkušebnou certifikovanou v EHPA (Evropská asociace tepelných čerpadel) mají jinou váhu, než údaje udané distributorem, v lepším případě výrobcem.

Topný zdroj pro bytové domy se většinou skládá z kaskády tepelných čerpadel. Efektivní řízení kaskády tepelných čerpadel vyžaduje nejen vhodnou regulaci, ale především zkušenosti s nastavením parametrů. To je velmi často podceňováno. Ze sledování provozních parametrů na mnoha instalacích tepelných čerpadel v bytových domech máme ověřené, že průměrný topný faktor se pohybuje v rozmezí 2,5 – 3,0. Proto v ekonomických rozvahách počítáme s těmito topnými faktory a navíc samostatně vyčíslujeme náklady na provoz bivalentního zdroje. Z praxe vychází, po započítání nákladů na provoz bivalentního zdroje, průměrný topný faktor 2,7.

I u bytového domu, který není zateplen a je nutná topná voda o teplotě vyšší než 55 °C (maximální teplota na kterou topnou vodu ohřeje tepelné čerpadlo) může být lokální topný zdroj s tepelnými čerpadly smysluplný. Je však nutné navrhnout řešení, kdy od určité venkovní teploty jsou tepelná čerpadla řízeně odstavena a zapojen pouze alternativní zdroj, který je dimenzovaný na plnou tepelnou ztrátu. Tuto skutečnost je pak nutné zohlednit v ekonomickém posouzení.

Bytové domy, které uvažují o změně topného zdroje, přechodu z CZT na lokální zdroj s tepelnými čerpadly jsou v poslední době zastrašovány nevýhodností tohoto řešení. Jsou jim předkládány posudky „energetických specialistů“, kteří možná ani neviděli bytový dům s tepelnými čerpadly.

Velmi často se tito odborníci zaštitují studiemi ze zahraničí, u kterých uvádějí jako jediné kritérium spotřebu tepla. V lepším případě uvedou typ, nebo výrobce tepelného čerpadla. Většinou jsou to tepelná čerpadla, která žádný odborný dodavatel v ČR pro svá řešení nepoužívá. Informace o bytovém domě, o topné soustavě, o technickém řešení, výkonu topného zdroje zcela chybí. Výsledkem však je cena GJ tepla, která se bytovému domu nevyplatí. Posudky zcela ignorují úspory potřebného tepla na topení a TUV. Lokální zdroj je řízen na základě potřeby tepla daného domu, ne na základě potřeby tepla lokality, ve které jsou domy o různé potřebě tepla, s různou potřebou teploty topné vody.

V posouzeních jsou velmi často zmíněny odpisy, které jsou počítány z celkové investice, která zahrnuje kromě samotných tepelných čerpadel také vystrojení kotelny, projekty a poplatky spojené se stavebním řízením. Je to korektní? Neměly by se odpisy počítat jen z cen komponent, které bude nutné po určitém čase (řádově 15 – 20 let) vyměnit? A proč by odpisy měly vlastně zajímat majitele bytu? Vždyť třeba za 10 let už nebude v bytě bydlet. Majitele bytů má zajímat celková úspora nákladů na topení a TUV a doba, kdy úspory pokryjí počáteční investici.

V poslední době je k zastrašování využívána změna sazby elektrické energie z tarifu D56d na tarif D57d a změna poplatků za rezervovaný příkon (jistič). Nebyla tato změna záměrně protlačována některými skupinami? Přijde vám spravedlivé, že majitel rodinného domu zaplatí měsíčně za nejčastěji používaný jistič 25 A např. u společnosti EON 9,24 Kč/A a majitelé bytů v bytovém domě, kteří potřebují pro topný zdroj s tepelnými čerpadly např. jistič 125 A 41,12 Kč/A? Vhodným návrhem technologie tepelných čerpadel je však možné eliminovat nerovnoměrné, nespravedlivé poplatky za rezervovaný příkon.

Můžeme si takto zpracované posudky vykládat jako účelové? Zpracované na objednávku tepláren? Odpovězte si sami. Chcete každý rok čekat, až Vám přijde vyúčtování a nová, obvykle navýšená cena tepla? Nebo již nechcete být vazalem tepláren a chcete se samostatně rozhodnout jak topit a ohřívat užitkovou vodu!

Alternativa lokálního zdroje tepla pro topení a ohřev užitkové vody je konečně konkurence pro teplárny, které desítky let jen využívaly svého monopolu. Výsledkem je, že již stovky bytových domů mají lokální zdroj s tepelným čerpadlem, nebo plynovým kotlem. V mnoha lokalitách proto teplárny cenu tepla zvyšují velmi málo, nebo vůbec, ba dokonce někde došlo také ke snížení ceny tepla. Stalo by se tak bez konkurence?

Postoj tepláren k lokálním zdrojům tepla komentuje trochu v nadsázce Michal Fiala: „Přijde mi to jen jako poslední zoufalé kopání umírajícího dinosaura.“

Ing. Jiří Honzík (AC Heating)

Odebírejte novinky

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Jak na údržbu tepelného čerpadla a je vůbec nějaká potřeba?

údržba tepelného čerpadla
Tepelné čerpadlo je topný zdroj, který umí topit hodně levně a umí ušetřit hodně peněz.  Které nezbytné kroky je třeba provádět při údržbě tepelného čerpadla v závislosti na jeho typu, aby mělo optimální výkon, fungovalo dlouho a bezchybně?
Dozvědět se více

Máte starý kotel? S žádostí o dotaci neváhejte, budou nižší!

ac_heating_konec_starych_kotlu
Se zákazem provozu starých kotlů od 1. 9. 2024 dojde i ke snížení dotací až o desítky tisíc.S přechodem na moderní a ekologický zdroj tepla vám poradíme.
Dozvědět se více

Jak získat v roce 2024 dotaci na tepelné čerpadlo

tepelne_cerpadlo_ac_heating
Přečtěte si, jak splnit podmínky pro kotlíkovou dotaci, kdo má nárok na program Zelená úsporám a jak mohou další finanční podpory – jako jsou dotace na fotovoltaiku – přispět k vaší energetické i ekonomické úspoře.
Dozvědět se více

Přejděte na tepelná čerpadla

tepelne_cerpadlo_ac_heating_dum
Ideální čas pro změnu je nyní.
Dozvědět se více
Další články
© 2024 KUFI INT, s.r.o., Vytvořeno v Beneš & Michl.