Tepelná čerpadla a kotlíkové dotace - jaké máte možnosti?

Dotační program „Kotlíkové dotace“ běží od roku 2015. Cílem tohoto programu je do roku 2020 (nejpozději do roku 2022) snížit emise znečišťujících látek do ovzduší z lokálních topenišť. V celé ČR se očekává během třech postupně vyhlašovaných vln 80 000 až 100 000 úspěšných žadatelů o dotaci na výměnu starších, neekologických kotlů na pevná paliva za nový ekologičtější zdroj tepla. Celkově bude z fondů EU českým domácnostem rozděleno 9 miliard Kč ve 3 vlnách (v některých krajích bylo vyhlášeno v rámci jedné vlny více výzev).

Kdo a jak rozděluje dotace?
Veřejnosti dnes už víceméně dobře známý výraz „kotlíkové dotace“ je vlastně dotačním programem, který byl vyhlášen Ministerstvem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí 2014–2020. Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR před každou výzvou projednává s jednotlivými krajskými úřady po celé ČR výši alokovaných (neboli z celkové sumy vyhrazených) částek pro jednotlivé kraje. Do výše těchto alokovaných částek pak rozdělují dotace dle pořadí podaných žádostí jednotlivé kraje.

Kdy mohu žádat o dotaci?
Ve chvíli, kdy kraj zahájí příjem žádostí. Na termíny zahájení příjmu žádostí je vhodné se nejdříve informovat přímo na svém krajském úřadě. Informace naleznete buď na webových stránkách kraje, na vývěsce krajského úřadu. Můžete je získat také na speciálních telefonních linkách jednotlivých krajů. Nebo na našich stránkách, kde stavy v jednotlivých krajích hlídáme.

Jaké jsou podmínky pro získání dotace a jaká je její výše?
Podmínky pro získání dotace se v první a druhé výzvě přeci jen v něčem odlišovaly. V první i druhé výzvě byly stanoveny pouze základní společné podmínky pro celou ČR, zbylá ustanovení už byla ponechána plně v kompetenci jednotlivých krajských úřadů. Je tedy zapotřebí sledovat, jaké podmínky byly a budou v jednotlivých krajích vyhlašovány.
Základem aktuální druhé výzvy je to, že o „kotlíkovou dotaci“ může požádat fyzická osoba, která v přesně specifikovaném rodinném domě na území daného kraje vymění stávající kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním paliva za nový podporovaný zdroj tepla, jímž mohou být například tepelná čerpadla, která mají největší podporu a to 80 % způsobilých výdajů, nejvýše však 120.000 Kč. V případě, když bude výměna realizována v prioritní obci (v rámci každé výzvy existuje seznam obcí s výrazněji zhoršeným životním prostředím), žadateli bude dotace navýšena o částku 7.500 Kč.

Důležitou podmínkou pro získání dotace je také ekologická likvidace stávajícího kotle na tuhá paliva. Není možné ho nadále jakkoli využívat, prodat nebo darovat.

Co potřebuji vyplnit?
To záleží na podmínkách stanovených jednotlivými krajskými úřady. Od druhé výzvy se dá pozorovat jednoznačně převažující trend, kterým je elektronické podání žádosti s tím, že následně do několika dnů musí být na krajský úřad doručena i zalepená obálka s příslušnými přílohami mezi nimiž je i podrobnější písemná žádost o přiznání dotace a další požadované doklady, jimž v druhé výzvě do jisté míry vévodil doklad o revizi stávajícího kotle na tuhá paliva, který musel být vystaven některým ze schválených revizních techniků a který musel prokazovat to, že se jedná o kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním paliva, jenž nesplňuje emisní třídu 3, 4 nebo 5, konkrétně se tedy jedná o kotle na tuhá paliva splňující emisní třídu 1 nebo 2, případně se může jednat i o kotle staršího data výroby, u nichž nelze emisní třídu určit.

Když nemám kotel na tuhá paliva mám nárok na dotaci?
Nutnou podmínkou pro přiznání dotace je kotel na tuhá paliva s ručním podáváním splňující emisní třídu 1 nebo 2, který navíc musíl být hlavním zdrojem vytápění daného domu. Bez funkčního kotle na tuhá paliva není na dotaci nárok! Existenci funkčního kotle prokazují žadatelé o dotaci fotodokumentací, kterou musí taktéž vložit do obálky s písemnou žádostí, kterou předkládají krajskému úřadu.
Máte-li namísto toho elektrické topení v domě, můžete využít dotačního programu NZÚ. Tento dotační titul lze využít na výměnu elektrického topení za tepelné čerpadlo. Výše dotace je v tomto případě až 75 000 Kč.

Co nás v rámci kotlíkové dotace ještě čeká?
Očekáváme vyhlášení 3. vlny
, přesný termín zatím není znám. Dokud není zcela jasno, úředníci nechtějí sdělovat žádné konkrétní termíny, ale z jejich odpovědí odhadujeme, že to bude v průběhu roku 2019.

Každopádně už nyní je známo, že v Královéhradeckém kraji byla 25. 6. 2018 zveřejněna další výzva v rámci aktuální druhé vlny kotlíkových dotací. Ve středu 19. 9. 2018 od 10 h bude možné se elektronicky zapisovat do pořadníku žadatelů s tím, že od pátku 21. 9. 2018 od 8 h bude možné (opět elektronicky) podávat řádné žádosti. Očekává se, že v rámci této výzvy bude úspěšných dalších 950 žadatelů. Tuto informaci už je možné vyhledat na webových stánkách krajského úřadu, tedy v dostatečném předstihu. Z toho je patrné, že kdo chce mít informace včas, příležitost určitě má.

Máte zájem o tepelné čerpadlo s dotací? Neváhejte a kontaktujte nás.

Navrhneme nejvhodnější technické řešení a zpracujeme rozpočet na tepelné čerpadlo.

Za tým AC Heating
Ladislav Harbáček

Odebírejte novinky

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Jak na údržbu tepelného čerpadla a je vůbec nějaká potřeba?

údržba tepelného čerpadla
Tepelné čerpadlo je topný zdroj, který umí topit hodně levně a umí ušetřit hodně peněz.  Které nezbytné kroky je třeba provádět při údržbě tepelného čerpadla v závislosti na jeho typu, aby mělo optimální výkon, fungovalo dlouho a bezchybně?
Dozvědět se více

Máte starý kotel? S žádostí o dotaci neváhejte, budou nižší!

ac_heating_konec_starych_kotlu
Se zákazem provozu starých kotlů od 1. 9. 2024 dojde i ke snížení dotací až o desítky tisíc.S přechodem na moderní a ekologický zdroj tepla vám poradíme.
Dozvědět se více

Jak získat v roce 2024 dotaci na tepelné čerpadlo

tepelne_cerpadlo_ac_heating
Přečtěte si, jak splnit podmínky pro kotlíkovou dotaci, kdo má nárok na program Zelená úsporám a jak mohou další finanční podpory – jako jsou dotace na fotovoltaiku – přispět k vaší energetické i ekonomické úspoře.
Dozvědět se více

Přejděte na tepelná čerpadla

tepelne_cerpadlo_ac_heating_dum
Ideální čas pro změnu je nyní.
Dozvědět se více
Další články
© 2024 KUFI INT, s.r.o., Vytvořeno v Beneš & Michl.