Spolupráce projektant topení a dodavatel tepelného čerpadla je základ

Spolupráce v počáteční fázi projektu rodinného domu
V případě návrhu výkonu tepelného čerpadla je podstatné vyřešit nejen jeho správný výkon, ale i jeho napojení na otopnou soustavu, která není ve všech případech tvořena pouze velkými radiátorovými tělesy a páteřním rozvodem dimenzovaným na samotížný provoz. Proto má spolupráce mezi dodavatelem tepelného čerpadla a projektantem ústředního vytápění velice významnou roli při realizaci vytápění, ať už se jedná o novostavbu přízemního rodinného domu, nebo o rekonstrukci kotelny několikapodlažního bytového domu. V následujících odstavcích budou popsány případy, kdy je spolupráce dodavatele tepelného čerpadla a projektanta ÚT podstatná pro návrh optimálního, tzn. pro investora levného a maximálně funkčního topného systému. Popis bude zaměřen na nízkoteplotní tepelná čerpadla vzduch-voda.  

Pokud se jedná o novostavbu rodinného domu, měl by mít investor alespoň rámcovou představu o technologii tepelného čerpadla, která by v jeho domě měla být instalována. Podle toho pak projektant ÚT může poměrně přesně navrhnout, jak celý systém vytápění, tak i nároky na stavební a elektroinstalační přípravu. Aby tak mohl učinit, musí mít od dodavatele tepelného čerpadla přesné projekční podklady a ideálně konkrétní schéma zapojení topného zdroje včetně regulace. V případě rozsáhlejší otopné soustavy, obsahující kromě ústředního vytápění například i ohřev bazénu, řízení teploty v bazénové místnosti, vodní chladicí soustavu, řízení součinnosti s fotovoltaickou elektrárnou, apod. Pokud investor chystá stavbu svépomocí, je pak pro něho tento projekt cenným vodítkem jak přípravu provést hned při výstavbě, aniž by musel později zasahovat do již hotových částí domu.

Instalace tepelného čerpadla do rekonstruovaného objektu
Rekonstrukcí je myšlena úplná náhrada nebo doplnění stávajícího zdroje vytápění tepelným čerpadlem a následné využití stávajícího zdroje jako bivalentní/záložní zdroj. V těchto případech musí být kladen velký důraz na posouzení potřebných dimenzí připojovacího potrubí na otopnou soustavu a s tím spojených požadovaných průtoků, jak otopnou soustavou, tak i tepelným čerpadlem. Vzhledem k tomu, že nízkoteplotní tepelná čerpadla vzduch-voda pracují na nízkém teplotním spádu (většinou do 10 K) je nutné zajistit dostatečný průtok přes teplovodní výměník. V první řadě je tento požadavek zajištěn vhodně dimenzovaným oběhovým čerpadlem topné vody a s tím spojeným co nejpřesnějším výpočtem tlakové ztráty celé otopné soustavy. Zde se opět do popředí dostává projekt ÚT, ve kterém je tlaková ztráta explicitně vyjádřena, a následně může dodavatel tepelného čerpadla, popř. i projektant ÚT, stanovit jakým způsobem bude tepelné čerpadlo k otopné soustavě napojeno. V případě invertorového řízení, kdy je výkon tepelného čerpadla přizpůsobován tepelnému požadavku budovy, jsou možnosti připojení tepelného čerpadla na otopnou soustavu následující:

V tomto článku jsem se snažil jednoduše nastínit význam spolupráce dodavatele tepelného čerpadla nejen se samotnými projektanty ústředního vytápění, ale i s projekčními kancelářemi, které zajišťují a zároveň zaručují funkčnost daného objektu jako celku v návaznosti na všechny profese, které se na stavbě setkají.
V souvislosti se správností návrhu systému jako celku spolupracujeme na zakázkách rádi s projektanty, kteří se na projektu topné soustavy podíleli nebo ji celou projektovali.

Máte-li zájem o podrobnější informace ohledně projekce topných zdrojů s tepelnými čerpadly, obraťte se přímo na naši firmu. Pracovníci našeho týmu jsou Vám plně k dispozici.
 

Za Tým AC Heating
Ing. Jiří Polívka
+420 773 638 083
jpolivka@ac-heating.cz
www.ac-heating.cz

Odebírejte novinky

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Jak na údržbu tepelného čerpadla a je vůbec nějaká potřeba?

údržba tepelného čerpadla
Tepelné čerpadlo je topný zdroj, který umí topit hodně levně a umí ušetřit hodně peněz.  Které nezbytné kroky je třeba provádět při údržbě tepelného čerpadla v závislosti na jeho typu, aby mělo optimální výkon, fungovalo dlouho a bezchybně?
Dozvědět se více

Máte starý kotel? S žádostí o dotaci neváhejte, budou nižší!

ac_heating_konec_starych_kotlu
Se zákazem provozu starých kotlů od 1. 9. 2024 dojde i ke snížení dotací až o desítky tisíc.S přechodem na moderní a ekologický zdroj tepla vám poradíme.
Dozvědět se více

Jak získat v roce 2024 dotaci na tepelné čerpadlo

tepelne_cerpadlo_ac_heating
Přečtěte si, jak splnit podmínky pro kotlíkovou dotaci, kdo má nárok na program Zelená úsporám a jak mohou další finanční podpory – jako jsou dotace na fotovoltaiku – přispět k vaší energetické i ekonomické úspoře.
Dozvědět se více

Přejděte na tepelná čerpadla

tepelne_cerpadlo_ac_heating_dum
Ideální čas pro změnu je nyní.
Dozvědět se více
Další články
© 2024 KUFI INT, s.r.o., Vytvořeno v Beneš & Michl.