AC Heating Blog Regulace xCC - víc než jen regulace

Regulace xCC - víc než jen regulace

V minulosti jsme se věnovali možnostem regulace xCC zejména z pohledu řízení tepelného čerpadla a dalších topných zdrojů tepla. Pojďme se nyní více zaměřit na možnosti regulace spotřebičů tepla, které z regulace xCC dělají na českém trhu naprosto unikátní produkt.

Regulace xCC umí efektivně řídit topný systém jak na straně zdrojů tepla, tak na straně jeho spotřebičů. To jí umožňuje snížit spotřebu tepla a omezit jeho nadvýrobu. Zejména v případě kombinace různých zdrojů tepla a složitějších topných soustav se úspory plynoucí ze správné regulace soustavy pohybují v rozmezí cca 10 - 30 %.

Ukážeme si, jak dosahujeme úspory v případě spotřebičů tepla a podíváme se také, jak Vám regulace xCC může zpříjemnit život.

tepelan cerpadla AC Heating_regulace_1

Řízení spotřeby tepla

Neustálý růst cen energií je důvodem zvyšujícího se tlaku na snížení nákladů na vytápění. Vstříc tomuto požadavku jde stále přesnější regulace topných soustav.

Topné okruhy
Základní nástroj pro řízení spotřeby objektu je hydraulické rozdělení topného systému na jednotlivé topné okruhy. Systém na topné okruhy rozdělujeme podle způsobu využití různých částí objektu (radiátory, podlahové topení, chlazení, bazénová místnost, bazén, vzduchotechnická jednotka, nebo z pohledu využití – kanceláře, sklady, výroba, aj.). U větších projektů nabízí regulace xCC řízení až 12 okruhů topení. Každý topný okruh funguje na základě vlastní ekvitermní křivky. Ta upravuje teplotu topné vody ve vztahu k venkovní teplotě. Alternativou je topení na konstantní teplotu topné vody. Pro každý okruh lze nastavit jeho útlum, případně útlum celého topného systému včetně bojleru. To vše ve velmi jednoduchém a příjemném rozhraní. Přesná regulace topné soustavy může přinést další úspory nákladů v řádu 10-30 %.

tepelna cerpadla_ac_heating_regulace_2

Rozšiřující variantou je zřízení dalších zón pod jednotlivými topnými okruhy:

Multizónové řízení
Zónové řízení umožňuje uživateli řídit teploty v jednotlivých místnostech objektu. Každá místnost pak může být topena na svou teplotu. Toto řešení je velmi výhodné pro penziony, větší objekty aj.
Pro každý topný okruh je možné osadit 8 zón. Přičemž platí, že zónou je myšlena místnost nebo několik místností s požadovanou stejnou teplotou vzduchu. Pro předání vyrobeného tepla může sloužit jak podlahové vytápění, tak radiátory.
Výhodou tohoto řešení je centrální přístup k nastaveným teplotám v daných zónách. Například pro hotely a penziony je možnost regulovat teplotu na pokojích vzdáleně dle aktuální obsazenosti velmi zajímavá. A to jak z pohledu úspory času zaměstnanců, pověřených touto činností, tak z pohledu úspory nákladů na topení a jednoduchost topení.

V praxi soustavy často obsahují oba prvky pro řízení distribuce tepla – větší množství topných okruhů a zónové řízení - současně. Díky tomu, že jsou tepelná čerpadla AC Heating regulací xCC vybavena, nepředstavuje instalace této pokročilé techniky vysoké náklady. Jedině regulace xCC nabízí komplexní řízení topného zdroje s přesahem do přesného řízení strany spotřebičů tepla za velmi příznivou cenu. Nespornou výhodou regulace xCC je fakt, že jde o náš produkt, se kterým jsme schopni velmi přesně pracovat a případně jej rozšířit podle konkrétních požadavků.

Tepelná čerpadla lze samozřejmě připojit k internetové síti a uživatel může vše ovládat i na dálku. Pokud předá uživatel přístupové informace technické podpoře, může pracovník technické podpory provést diagnostiku vnitřní i venkovní jednotky online a velmi snadno pomoci se změnou nastavení nebo diagnostikou tepelného čerpadla.

Každé tepelné čerpadlo stejně jako každý regulační systém pracují pouze tak dobře, jak jsou navržené, instalované a nastavené. Proto je nutné přípravu zapojení a instalaci tepelného čerpadla provést s maximální pečlivostí. V rámci stovek instalací prováděných každý rok jsme schopni všechny fáze projektu bezpečně a spolehlivě zajistit. Každé tepelné čerpadlo AC Heating s regulací xCC je možné připojit k internetu a využít možností vzdálené správy a vzdálené diagnostiky. Díky tomu jsme aktivně nápomocni zákazníkům při nastavování parametrů a optimalizaci provozu tepelného čerpadla.

Zajímají-li vás podrobnější informace o tomto tématu, obraťte se na naši společnost přímo, nebo pomocí webových stránek. Pracovníci našeho týmu jsou vám plně k dispozici.

Za tým AC Heating Vás zdraví,
Mgr. Pavel otevřel

+420 775 111 185
www.ac-heating.cz
info@ac-heating.cz

Odebírejte novinky

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Úspora energií a pohodlí s tepelnými čerpadly od AC Heating

tepelna_cerpadla_setri_ac_heating
Jak efektivně ušetřit na nákladech spojených s vytápěním? Existuje jedna z nejekologičtějších a nejúspornějších technologií, která vám může pomoci snížit energetickou spotřebu a finanční náklady na vytápění ve vašem domě.
Dozvědět se více

Ekonomika fotovoltaických elektráren

ac-heating_tepelne_cerpadlo_fotovoltaika_1
Nejčastější otázky, kterou nám pokládají všichni klienti při prvních jednáních, se týkají rentability fotovoltaických elektráren. Kdy se mi vrátí moje investice? Co s elektřinou, kterou vyrobím, ale nespotřebuji? Odpovědi jsme přehledně shrnuli v článku.
Dozvědět se více

Cena tepelného čerpadla

ac_heating_BD_tepelna_cerpadla_1
Jak optimalizovat investici do tepelného čerpadla
Dozvědět se více

Spojení tepelného čerpadla a fotovoltaiky

ac-heating_tepelne_cerpadlo_fotovoltaika
Představujeme unikátní řešení spolupráce fotovoltaiky s tepelným čerpadlem. Řešení, kterým zvýšíte energetickou soběstačnosti vaší domácnosti, šetříte náklady a technologii tepelného čerpadla. 
Dozvědět se více
Další články
© 2023 KUFI INT, s.r.o., Vytvořeno v Beneš & Michl.