AC Heating Blog Nejúspornější tepelná čerpadla v kotlíkové dotaci

Nejúspornější tepelná čerpadla v kotlíkové dotaci

Na trhu je mnoho dodavatelů tepelných čerpadel. Každý používá jiné argumenty, proč si vybrat právě jeho značku. Každý je nejlepší? Jak rozhodnout správně? Jak vybrat skutečně toho nejvhodnějšího? Na co se mám ptát? Které hodnoty mám porovnávat? Má být pořizovací cena hlavní kritériem, nebo se mám soustředit na provozní náklady a technickou podporu dodavatelské firmy a její zázemí?

Základní informaci o tepelném čerpadle, o tom, jak bude dané tepelné čerpadlo fungovat ve Vašem domě, Vám poskytne údaj o sezonním topném faktoru (SCOP) změřený dle normy ČS EN 14825. Tato norma definuje podmínky měření - tepelnou ztrátu, venkovní teplotu, při které je definována tepelná ztráta, venkovní teplotu spínání bivalentního zdroje a teplotu topné vody. Zároveň zohledňuje provoz během celé topné sezóny. Do provozních nákladů je zahrnuta energie spotřebovaná na vlastní provoz tepelného čerpadla, ale také energii spotřebovaná bivalentním zdrojem, oběhovým čerpadlem a regulací.

Při srovnání SCOP různých tepelných čerpadel je nutné posuzovat nejen hodnotu SCOP, ale zejména podmínky, ke kterým se hodnota vztahuje. Například pro dům s tepelnou ztrátou cca 10 kW (novostavba 180 m2, stávající dům 100 m2) je vhodné tepelné čerpadlo Convert AW14, které je v energetické třídě A+++ (W35). Jeho výkon je 14,7 kW (A2/W35), COP 4,98 (A7/W35), COP 3,85 (A2/W35), SCOP 4,62 (Pdesign 9,2 kW, Tdesign -10 °C, Tbivalent -10 °C, Ttopné vody 35 °C). To znamená, že do venkovní teploty cca -10 °C plně pokryje potřebu tepla tepelné čerpadlo. Při nižších teplotách pak dojde ke spínání bivalentního zdroje, který však dodá pouze teplo, které již nestačí vyrobit tepelné čerpadlo (v provozu jsou oba zdroje). Bez podmínek, při kterých byl SCOP změřen, nelze relevantně porovnávat jednotlivá tepelná čerpadla. Požádejte proto dodavatele o doložení podmínek měření. Mnohem vyšší váhu mají údaje změřené nezávislou zkušebnou, než údaje, které uvádí pouze výrobce.

Parametry tepelných čerpadel je také možné posoudit podle parametrů uvedených v „Seznamu registrovaných výrobků“ pro „kotlíkovou dotaci“ http://www.opzp.cz/dokumenty/187-seznam-registrovanych-vyrobku?verze=1. V tomto seznamu je uveden způsob ověření parametrů, jmenovitý výkon, sezónní energetická účinnost vytápění pro provozní teplotu vysokou (radiátory), provozní teplotu nízkou (podlahové topení) a COP.

Tepelná čerpadla je možné také porovnat podle energetická třídy účinnosti (A+++, A++, A+ …), která je uvedená v energetickém štítku. Od 26. 9. 2015 je povinnost výrobců a dovozců vystavit k tepelnému čerpadlu energetický štítek na základě měření dle ČSN EN 14825. Štítek obsahuje vždy dvě hodnoty. První je pro topnou soustavu s podlahovým vytápěním (zejména novostavby), kde se uvažuje s teplotou topné vody 35 °C. Druhý údaj je pro topnou soustavu s radiátory (především starší domy), kde se uvažuje s teplotou topné vody 55 °C. Údaj pro podlahové vytápění má obvykle vyšší energetickou třídu, protože je uvažovaná teplota topné vody nižší než u radiátorů. Dále štítek udává jmenovitý tepelný výkon pro klimatické podmínky.

Rada 1

Vyžadujte u dodavatele energetický štítek, abyste mohli porovnat jednotlivá tepelná čerpadla. Při porovnávání vycházejte vždy z tepelné ztráty domu a typu topné soustavy (podlahové topení, radiátory). Nezapomínejte na fakt, že výkon tepelného čerpadla vzduch-voda klesá s klesající venkovní teplotou a vzrůstající teplotou topné vody. Pozor, výkony udávané výrobci podle normy ČSN EN 14511 jsou obvykle při venkovní teplotě A +2 °C a teplotě topné vody W 35 °C (A2/W35). Tepelné ztráty se počítají při mínusových teplotách podle lokality v ČR (-12 °C až - 21 °C). Nejvhodnější dimenzování výkonu tepelného čerpadla pro rodinné domy je takové, kdy plně pokryje tepelnou ztrátu do -8 °C až -10 °C. Při nižších venkovních teplotách pak běží v součinnosti s bivalentním zdrojem.

Vždy platí, že tepelné čerpadlo funguje dobře, pouze pokud je vhodně navržený topný výkon vůči tepelné ztrátě a topné soustavě.

Rada 2

Při výběru tepelného čerpadla se neřiďte jen sezónní energetickou účinností udávanou v „Seznamu registrovaných výrobků“ pro „kotlíkovou dotaci“, nebo SCOP. Musíte brát v úvahu výkon tepelného čerpadla vztažený k tepelné ztrátě domu a topné soustavě (jejímu teplotnímu spádu). Často se stává, že dodavatel nabízí tepelné čerpadlo s nejvyšší energetickou účinností na trhu (vyšší než 200), ale nebere v potaz tepelnou ztrátu domu ani topnou soustavu. Takové tepelné čerpadlo se používá pro nízkoenergetické domy (např. bungalov 120 m2 s tepelnou ztrátou cca 6 kW) s podlahovým topením. Jak ale bude takové tepelné čerpadlo fungovat na běžném starším domě (např. dvoupodlažní dům se zastavěnou plochou 100 m2, tepelná ztráta obvykle 12 – 15 kW) s radiátory? Odpověď je jasná. Výkon bude nedostatečný, tepelné čerpadlo bude velmi často přetěžováno, bude velký podíl bivalentního zdroje, účinnost bude mnohem nižší (topnou vodu bude nutné ohřívat na 55 °C). To vše pak projeví na životnosti tepelného čerpadla a samozřejmě na provozních nákladech, tedy Vaší „kapse“.

Tepelná čerpadla AC Heating Convert AW jsou v nejvyššího energetické třídě A+++ a patří mezi nejúčinnější zařízení na evropském trhu. Díky široké řadě s velkým rozsahem výkonu jsou vhodná jak pro moderní novostavby, tak pro starší domy. Udávané parametry jsou změřené ve Strojírenském zkušebním ústavu, s.p. Brno a jsou transparentně uvedeny v katalogu.

Se správným návrhem tepelného čerpadla si od nás kupujete nízké provozní náklady a dlouhou životnost topného zdroje. Technická podpora je dlouholetým standardem, tak jako záruka 7 let.

Pro více informací nás kontaktujte.

Odebírejte novinky

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Tepelná čerpadla na bytovém domě

Vše co se chcete dozvědět o tepelném čerpadle na bytovém domě najdete v tomto článku.
Dozvědět se více

Jak co nejdříve šetřit v „době covidové?

tepelna_cerpadla_setri_ac_heating
Učinili jste všechny potřebné kroky na cestě za vlastní kotelnou a pak Vám do toho pandemie tzv. „hodila vidle“? Nebo jste na začátku, chcete se do toho pustit, ale nemůžete se kvůli bezpečnostním opatřením hnout z místa?
Dozvědět se více

Jak správně topit a větrat v bytovém domě s tepelnými čerpadly?

Jak se chovat v bytě, v domě když jej vytápí tepelná čerpadla? Musím dělat něco jinak? Topení a větrání má stejná pravidla pro všechny zdroje tepla. Pojďme si je v krátkosti shrnout.
Dozvědět se více

Jak ušetřit v panelovém domě?

tepelna_cerpadla_ac_heating_vlastni_kotelna_Karlovy_vary_3
Líbilo by se Vám ušetřit tisíce až desetitisíce korun ročně? A víte, že toho můžete docílit i jinak, než utažením opasků a omezením vlastního pohodlí?
Dozvědět se více
Další články
© 2021 KUFI INT, s.r.o., Vytvořeno v Beneš & Michl.