Kraje již mají připravené Kotlíkové dotace

Od září 2022 začne platit zákaz používání kotlů na tuhá paliva emisní třídy 1 a 2. Majitelé domů, kteří dosud tento zdroj tepla mají, musí začít situaci řešit. Dotační program Kotlíkové dotace je určen právě na podporu výměny starých kotlů za nové ekologické topení a je určen nízkopříjmovým skupinám obyvatelstva, které budou moci získat dotaci ve výši až 95 %, a to včetně poskytnutí zálohy na tuto investici.

Jednotlivé kraje v ČR hlásí připravené podmínky a postupy pro zahájení příjmu žádostí o kotlíkové dotace. Nyní je výzva je vyhlášena na 5 mld. korun. Tento objem prostředků by měl stačit na výměnu přibližně padesáti tisíc nevyhovujících kotlů. Získat dotaci můžete na výměnu kotle na pevná paliva s ručním přikládáním za tepelné čerpadlo, kotel na biomasu anebo plynový kondenzační kotel. O podporu můžou lidé požádat i v případě, že již k výměně starého kotle došlo. Základní podmínkou je to, že výměnu realizovali po 1. lednu 2021.

Příjem žádostí se kraje chystají otevřít na konci jara. Konkrétní data zveřejní příslušné krajské úřady. Žádosti lze podávat pouze elektronickou formou až do 31.8.2022.

Rádi s Vámi projdeme možnosti využití dotace na tepelné čerpadlo.

Kontaktujte nás!

Za tým AC Heating

Hanka Fikarová

Odebírejte novinky

© 2024 KUFI INT, s.r.o., Vytvořeno v Beneš & Michl.