AC Heating Blog Jaké jsou náklady na vytápění a provoz rodinného domu - srovnání

Jaké jsou náklady na vytápění a provoz rodinného domu - srovnání

Každého majitele zajímá, kolik zaplatí za vytápění, kolik peněz ročně vydá za provoz svého domu. Pokud stavíte nový dům, určitě se tímto zabýváte, protože vás čeká rozhodnutí, jakou otopnou soustavu instalovat, jaký zdroj tepla pořídit. Množí se otázky, kolik mě bude stát pořízení, kolik ročně zaplatím, vyplatí se mně investovat do dražšího, ale úspornějšího zdroje tepla? Kdy se mně investice vrátí, často slyším od majitelů nového domu.

Rozhodnutí je vždy na majiteli, investorovi. Na internetu i v časopisech a novinách se často publikují zavádějící informace, které mají často za cíl jen vyzdvihnout určitá řešení a případně něco jiného pohanit. Cílem mého článku není něco vyzdvihovat, nebo něco hanit. Cílem je popsat obecně tuto problematiku, nastínit kritéria, která ovlivňují rozhodnutí, co pořídit, za co budete platit.

Jaké hodnoty a prametry potřebujete znát

Každá rodina je jiná, má rozdílné potřeby, rozdílně využívá dům. Proto se mohou náklady na provoz domu, byť stejného, lišit. Také je zavádějící porovnávat náklady vizuálně podobných domů. Za stejnou fasádou se může skrývat zcela jiná konstrukce domu, se zcela odlišnými tepelnými vlastnostmi.

Roční potřebu tepla na vytápění udává tepelná ztráta domu. Ta se skládá z tepelné ztráty prostupem konstrukce domu a tepelné ztráty infiltrací - netěsnostmi konstrukce domu, větráním. Tepelná ztráta také závisí na klimatické oblasti, na nadmořské výšce. Jednoduše řečeno, stejný dům bude mít jinou tepelnou ztrátu v nížině a jinou v horské oblasti. Proto je vždy nutné tepelnou ztrátu zjistit a to nejlépe výpočtem, případně odborným odhadem.

Na základě tepelné ztráty se navrhuje výkon zdroje tepla. U zdrojů tepla, které nejsou závislé na klimatických podmínkách, jako je elektrokotel, plynový kotel, kotel na tuhá paliva, je návrh výkonu jednoduchý. Měl by být minimálně stejně velký jako je tepelná ztráta. Obvykle se výkon navrhuje s určitou rezervou.

Složitější je to u zdrojů, jejichž výkon ovlivňují klimatické podmínky. Nejvíce se to projevuje u tepelných čerpadel vzduch-voda. U těchto zařízení výkon klesá s klesající klimatickou, venkovní teplotou. Jejich výkon udávaný v katalozích a technických listech je uváděn za určitých, přesně definovaných podmínek. A zde často nastává nevhodná interpretace, kdy je operováno jen s hodnotou výkonu versus tepelná ztráta, aniž by se zmínilo, za jakých podmínek byl výkon změřen. Obvykle je výkon udáván podle normy EN 14511 při venkovní teplotě „A“ +2 °C a teplotě otopné vody „W“ 35 °C. Obdobně je tomu u topného faktoru „COP“ a u sezónního topného faktoru „SCOP“. Metodiku jeho měření popisuje norma EN 14825. Zde je nutné si uvědomit, že SCOP je měřen pro danou klimatickou oblast, venkovní teplotu (Tdesign), pro zvolenou tepelnou ztrátu domu (Pdesign) a venkovní teplotu, do které vyrobí dostatek tepla samotné tepelné čerpadlo bez přispění bivalentního elektrického zdroje (Tbivalent). Poslední hodnota, která se udává, je teplota otopné vody. Pro podlahové topení (nízkoteplotní) se uvažuje s teplotou 35 °C, pro radiátorové topení (vysokoteplotní) pak s teplotou 55 °C. Bez udání podmínek měření je hodnota výkonu/COP/SCOP jen číslo, byť vysoké a líbivé. Lze to v nadsázce přirovnat například k situaci, kdy potřebujete odvést hromadu 10 tun písku. Objednáte náklaďák podle ceny za km (jen číslo, bez dalšího upřesnění). Přijede Avia s nosností 2,5. A co dál? Chtěli jste přeci odvést vše. Měla přijet Tatra s nosností 10 t. Ta však je 3 krát dražší na km. Obdobně lze tvrdit, že provozní náklady tepelného čerpadla, jehož parametry jsou definované pro tepelnou ztrátu domu 5 kW, budou výrazně jiné u domu s tepelnou ztrátou 10 kW.

Při volbě vhodného výkonu je nutné brát také v úvahu, zda zdroj tepla bude využíván jen na vytápění, nebo zda jej bude chtít využít například na ohřev užitkové vody, bazénové vody atd. Abych nezapomněl, pro každý zdroj tepla je nutná vhodná otopná soustava s požadovaným teplotním spádem.

Jak získané hodnoty srovnat

Náklady na vytápění, celkové provozní náklady. Čekáte konečně nějaká čísla. Níže proto uvádím předpokládané náklady na provoz nového domu. Zvolil jsem dům s podlahovou plochou 120 m2 a tepelnou ztrátou 6 KW, který prezentuje nyní často stavěné rodinné domy. Pro výpočet jsem použil podklady na serveru tzb-info.cz. Pro každý ze zvolených zdrojů tepla jsem udělal samostatný výpočet, protože souhrnné porovnání nezahrnuje všechna potřebná, relevantní data.

Lokální klimatické podmínky a charakteristika domu

klimatická oblast

střední

celková tepelná ztráta

6 kW

venkovní výpočtová teplota

-15 °C

podlahová plocha

120 m2

průměrná venkovní teplota

3,8 °C

objem budovy

318 m3

délka otopného období

248 dnů

intenzita výměny vzduchu

0,4 h-1

Rodina s dětmi

počet osob

množství ohřívané vody

50 l/os/den

počet dnů přípravy teplé vody

365

Elektrické spotřebiče v domě

elektrický sporák

8000 W

1 hod/den

2920 kWh/rok

elektrická trouba

2000 W

0,5 hod/den

365 kWh/rok

rychlovarná konvice

2000 W

0,12 hod/den

88 kWh/rok

mikrovlnná trouba

600 W

0,3 hod/den

66 kWh/rok

kombinovaná chladnička

120 W

6 hod/den

263 kWh/rok

myčka nádobí

650 W

1,5 hod/den

356 kWh/rok

pračka

600 W

1,5 hod/den

329 kWh/rok

sušička prádla

750 W

2 hod/den

548 kWh/rok

osvětlení

100 W

2 hod/den

73 kWh/rok

osvětlení

40 W

2 hod/den

29 kWh/rok

70 W

6 hod/den

153 kWh/rok

PC (osobní počítač)

80 W

6 hod/den

175 kWh/rok

internet (modem, router)

10 W

24 hod/den

88 kWh/rok

Předpokládané roční náklady na provoz rodinného domu

Tepelné čerpadlo vzduch-voda s plynulou regulací výkonu, SCOP 3,8, podlahové topení, kombinovaný bojler

sazba el. energie

hlavní jistič

dodavatel el. energie

D57d

3 x 25 A

ČEZ

VT

NT

stálá platba za el. energii

2,419 Kč/kWh

2,272 Kč/kWh

4 908 Kč/rok

spotřeba paliva

cena paliva

vytápění

3295 kWh/rok

2,272 Kč/kWh

5 202 Kč/rok

teplá voda

el. spotřebiče

celkem náklady na provoz RD

2 283 Kč/rok

12 422 Kč/rok

24 815 Kč/rok

Elektrokotel, podlahové topení, elektrický bojler

sazba el. energie

hlavní jistič

dodavatel el. energie

D57d

3 x 25 A

ČEZ

VT

NT

stálá platba za el. energii

2,419 Kč/kWh

2,272 Kč/kWh

4 908 Kč/rok

spotřeba paliva

cena paliva

vytápění

7045 kWh/rok

2,272 Kč/kWh

16 005 Kč/rok

teplá voda

el. spotřebiče

celkem náklady na provoz RD

8 854 Kč/rok

12 422 Kč/rok

42 189 Kč/rok

Plynový kondenzační kotel, podlahové topení, kombinovaný bojler

sazba el. energie

hlavní jistič

dodavatel el. energie/plynu

D02d

3 x 20 A

ČEZ/RWE

VT

NT

stálá platba za el. energii+plyn

4,108 Kč/kWh

není

5 112 Kč/rok

spotřeba paliva

cena paliva

vytápění

10812 kWh

1,185 Kč/kWh

7 844 Kč/rok

teplá voda

el. spotřebiče

celkem náklady na provoz RD

4 974 Kč/rok

22 396 Kč/rok

40 326 Kč/rok

Automatický KTP - hnědé uhlí, podlahové topení, elektrický bojler

sazba el. energie

hlavní jistič

dodavatel el. energie

D26d

3 x 25 A

ČEZ

VT

NT

stálá platba za el. energii

3,119 Kč/kWh

1,905 Kč/kWh

3 984 Kč/rok

spotřeba paliva

cena paliva

vytápění

1448 kg/rok

2,90 Kč/kg

4 198 Kč/rok

teplá voda

el. spotřebiče

celkem náklady na provoz RD

7 426 Kč/rok

13 099 Kč/rok

28 707 Kč/rok

Automatický KTP - černé uhlí, podlahové topení, elektrický bojler

sazba el. energie

hlavní jistič

dodavatel el. energie

D26d

3 x 25 A

ČEZ

VT

NT

stálá platba za el. energii

3,119 Kč/kWh

1,905 Kč/kWh

3 984 Kč/rok

spotřeba paliva

cena paliva

vytápění

1128 kg/rok

5,50 Kč/kg

6 204 Kč/rok

teplá voda

el. spotřebiče

celkem náklady na provoz RD

7 426 Kč/rok

13 099 Kč/rok

30 713 Kč/rok

Zplyňovací KTP - dřevo, podlahové topení, elektrický bojler

sazba el. energie

hlavní jistič

dodavatel el. energie

D26d

3 x 25 A

ČEZ

VT

NT

stálá platba za el. energii

3,119 Kč/kWh

1,905 Kč/kWh

3 984 Kč/rok

spotřeba paliva

cena paliva

vytápění

1919 kg/rok

3,50 Kč/kg

6 717 Kč/rok

teplá voda

el. spotřebiče

celkem náklady na provoz RD

7 426 Kč/rok

13 099 Kč/rok

31 226 Kč/rok

Automatický KTP - pelety, podlahové topení, elektrický bojler

sazba el. energie

hlavní jistič

dodavatel el. energie

D26d

3 x 25 A

ČEZ

VT

NT

stálá platba za el. energii

3,119 Kč/kWh

1,905 Kč/kWh

3 984 Kč/rok

spotřeba paliva

cena paliva

vytápění

1479 kg/rok

5,40 Kč/kg

7 987 Kč/rok

teplá voda

el. spotřebiče

celkem náklady na provoz RD

7 426 Kč/rok

13 099 Kč/rok

32 496 Kč/rok

Podlahové elektrické plochy, elektrický bojler

sazba el. energie

hlavní jistič

dodavatel el. energie

D57d

3 x 25 A

ČEZ

VT

NT

stálá platba za el. energii

2,419 Kč/kWh

2,272 Kč/kWh

4 908 Kč/rok

spotřeba paliva

cena paliva

vytápění

5747 kWh/rok

2,272 Kč/kWh

13 054 Kč/rok

teplá voda

el. spotřebiče

celkem náklady na provoz RD

8 854 Kč/rok

12 422 Kč/rok

39 238 Kč/rok

Na co si dát pozor

Každý odborný a seriózní dodavatel vám udávané parametry jednotlivých zařízení doloží certifikáty. Nebojte se o ně říci, poznáte tak, zda parametry zařízení byly změřeny v akreditované zkušebně, nebo jsou prostě jen uvedeny jako číslo v katalogu. Jděte se podívat na odvedenou práci jednotlivých dodavatelů. Nechte si vysvětlit průběh instalace. Zajímejte se o to, s jakými materiály dodavatelé pracují, jaké dodávají. To platí obecně. Byť je cena vždy jedno z rozhodujících „závaží na misce vah“, nedejte jen na ní. Otopná soustava a topný zdroj tepla je „srdcem domu“. Obtížně se mění a podcenění se může vymstít. Ušetřené tisíce při realizaci se mohou rychle rozplynout během provozu a údržbě.

Zajímá vás montáž tepelného čerpadla na novostavbě? Máme ji popsanou na našem blogu jak instalujeme tepelné čerpadlo do novostavby.

Současné stavební materiály a technologie umožňují stavět domy s malou tepelnou ztrátou. Potřeba tepla na vytápění se tak minimalizuje. V domě je v současné době ale mnoho přístrojů, které produkují teplo. Nezapomínejte proto včas řešit i tepelné zisky, které vám v zimě pomáhají dům vytopit, ale v létě jsou na obtíž. Na chlazení domu je možné, jako jeden z mála zdrojů tepala, využít tepelné čerpadlo. Zeptejte se nás na jeho komplexní využití. Vysvětlíme vám možnosti využití tepelných čerpadel AC Heating a regulace xCC.

Za tým AC Heating
Ing. Jiří Honzík

Odebírejte novinky

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Kdy se výběr tepelného čerpadla vyplatí?

ac_heating_BD_tepelna_cerpadla_1
Jak postupovat při výběru tepelného čerpadla. Co je důležité a jaké parametry nesmíte opomenout.
Dozvědět se více

Jak pracuje tepelné čerpadlo na starším domě

Tepelné čerpadlo_ac_heating_Chrudim_1
Často se nás zákazníci ptají, zda je možné instalovat teplené čerpadlo do staršího domu. Připravili jsme k tématu jednoduché shrnutí.
Dozvědět se více

Nová zelená úsporám aneb vyhněte se zdražení tepla vlastním zdrojem

Vlastníci rodinných a bytových domů díky tomuto programu nejen šetří budoucí výdaje za energie, ale navíc nemají ani takové prvotní náklady a zhodnocují nemovitost.
Dozvědět se více

Tepelná čerpadla AC Heating nově spolupracují s Loxone

Chytrý dům tak využijete naplno s topením i chlazením.
Dozvědět se více
Další články
© 2023 KUFI INT, s.r.o., Vytvořeno v Beneš & Michl.