Bytové domy - výběr vhodného tepelného čerpadla a dodavatele

V minulých článcích jsme popsali:
 

Jak se rozhodnout pro správného dodavatele tepelných čerpadel bývá nelehkým úkolem pro mnoho bytových domů.

 
Samotné rozhodnutí změnit dodavatele tepla, vybudovat lokální výtopnu s tepelnými čerpadly, trvá velmi dlouhou dobu. Přesvědčit většinu vlastníků bytových jednotek o smysluplnosti tohoto rozhodnutí je někdy velmi těžké. Nedůvěra v nové technologie, neochota měnit zaběhlé zvyklosti, poslouchání rad kamarádů „u piva“ v mnoha případech převažuje nad předkládanými fakty. Na jednu stranu je to logické, stále existuje mnoho neseriózních firem ve všech oborech lidské činnosti, na druhou stranu, pokud by všichni zavrhovali pokrok, tak dosud žijeme v jeskyních.
 
Pří rozhodování o dodavateli tepelných čerpadel nyní dostávají investoři, majitelé bytových jednotek, do rukou „nástroj“, jak porovnat jednotlivá tepelná čerpadla. Je již standardem, že jsou domácí spotřebiče označovány energetickými štítky, že každá budova musí mít energetický štítek, který vypovídá o energetické náročnosti budovy. Na základě Nařízení Komise 811 až 814, které bylo přijaté v roce 2013, a které předepisují pravidla pro energetické štítkování a uvádění výrobků, které se přímo nebo nepřímo podílí větší měrou na produkci skleníkových plynů, na trh v Evropské unii, jsou povinni výrobci a dovozci tepelných čerpadel od 26. září 2015 označit každé tepelné čerpadlo energetickým štítkem. Na základě energetického štítku bude moci každý jednoduše posoudit nabízené tepelné čerpadlo. Nařízení určuje pro tepelná čerpadla i maximální hladinu akustického výkonu.
 
Za úplnou dokumentaci a vyhovění požadavkům definovaných v nařízeních nese odpovědnost:
  1. výrobce z Evropského hospodářského prostoru (EHP), který vyrábí tepelná čerpadla pro EHP,
  2. dovozce tepelných čerpadel pro EHP ze zemí mimo EHP,
  3. autorizovaný zástupce z EHP zastupující výrobce pocházejícího mimo EHP.
Kontrolu nad pravdivostí údajů uváděných na štítku provádí stát.
 
Sdělení Komise 2014/C 207/02 popisuje zkoušení a hodnocení tepelných čerpadel pro vytápění. Základem je norma ČSN EN 14825:2013, která hodnotí sezónní topný faktor (SCOP). Tato norma vychází z ČSN EN 14511, která udává zkoušení tepelných čerpadel.
 
Sezónní topný faktor (SCOP) udává informaci o průměrném topném faktoru za celé topné období při výpočtové tepelné ztrátě objektu určené při výpočtové venkovní teplotě a výpočtové teplotě spínání bivalentního zdroje. Uváděné parametry zahrnují veškerou spotřebu elektrické energie topného zdroje (tepelné čerpadlo, bivalentní zdroj, oběhové čerpadlo otopné soustavy, odtávání tepelného čerpadla, cyklování, spotřebu řídicího systému, atd.).
 
Štítkování tepelných čerpadel umožňuje objektivnější pohled na jejich hodnocení. Dosud byla tepelná čerpadla srovnávána pouze podle jediné hodnoty jmenovitého topného faktoru (COP) stanoveného za ustálených podmínek. Podle ČSN EN 14511 se obvykle u tepelných čerpadel vzduch-voda udává topný faktor (COP)pro venkovní teplotu +2 °C a teplotu topné vody 35 °C. Energetický štítek vychází z provozní účinnosti za definovaných podmínek během celé topné sezóny, celého roku a dokládá více vypovídající informaci o energetické náročnosti tepelného čerpadla v reálném provozu.
 
Jednotlivé energetické třídy jsou společné pro všechny zdroje tepla. Lze tedy porovnávat mezi sebou i zdroje tepla různého druhu - tepelné čerpadlo, elektrický kotel, plynový kotel.
 
Každý dodavatel tepelných čerpadel je povinen doložit energetický štítek. Neváhejte si jej vyžádat, tak jako certifikáty, na jejichž základě jej výrobce či dovozce vystavil.
 
U tepelných čerpadel AC Heating Convert AW byla provedena požadovaná měření dle ČSN EN 14825:2013 již minulý rok. Důvodem bylo uvedení na britský trh. Tepelná čerpadla AC Heating Convert AW splňují požadavky britského trhu, který je vyžaduje v návaznosti na dotační program (MCS). Zároveň tak s ročním předstihem splňují požadavky Nařízení Komise 811 až 814 z roku 2013. Měření prováděl Strojírenský zkušební ústav, s.p. Brno, registrovaný centru EHPA.
 
Na základě provedených měření byla tepelná čerpadla AC Heating Convert AW zařazena do energetických tříd. Spadají do energetické třídy A++ a A+, dvou nejvyšších (nejúspornější) energetických tříd. Provedená měření ve Strojírenském zkušebním ústavu, s.p. Brno prokázala, že některé modely splňují i podmínky pro energetickou třídu A+++, kterou je možné uvádět až od 26. 9. 2019. Potvrzením kvality tepelných čerpadel AC Heating Convert AW jsou udělené značky kvality Q label a MCS.
 
 
 
 
Zajímá-li vás možnost změny topného zdroje pro váš bytový dům, instalování lokální výtopny s tepelnými čerpadly, neváhejte nás kontaktovat pro bližší informace. Jsme připraveni vám zpracovat konkrétní návrh na váš bytový dům, včetně ekonomické rozvahy návratnosti investice.
 
 
Ing. Jiří Honzík, Ing. Michal Fiala
info@ac-heating.cz
www.ac-heating.cz
 
KuFi INT s.r.o., divize AC-Heating

Odebírejte novinky

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Jak na údržbu tepelného čerpadla a je vůbec nějaká potřeba?

údržba tepelného čerpadla
Tepelné čerpadlo je topný zdroj, který umí topit hodně levně a umí ušetřit hodně peněz.  Které nezbytné kroky je třeba provádět při údržbě tepelného čerpadla v závislosti na jeho typu, aby mělo optimální výkon, fungovalo dlouho a bezchybně?
Dozvědět se více

Máte starý kotel? S žádostí o dotaci neváhejte, budou nižší!

ac_heating_konec_starych_kotlu
Se zákazem provozu starých kotlů od 1. 9. 2024 dojde i ke snížení dotací až o desítky tisíc.S přechodem na moderní a ekologický zdroj tepla vám poradíme.
Dozvědět se více

Jak získat v roce 2024 dotaci na tepelné čerpadlo

tepelne_cerpadlo_ac_heating
Přečtěte si, jak splnit podmínky pro kotlíkovou dotaci, kdo má nárok na program Zelená úsporám a jak mohou další finanční podpory – jako jsou dotace na fotovoltaiku – přispět k vaší energetické i ekonomické úspoře.
Dozvědět se více

Přejděte na tepelná čerpadla

tepelne_cerpadlo_ac_heating_dum
Ideální čas pro změnu je nyní.
Dozvědět se více
Další články
© 2024 KUFI INT, s.r.o., Vytvořeno v Beneš & Michl.