Bytové domy - jak se bránit proti rostoucí ceně tepla?

V poslední době je téma ceny tepla pro bytové domy stále více a více diskutované. S novým rokem došlo v mnoha lokalitách k dalšímu zdražení tepla. Proto majitelé domů a bytů hledají možnosti, jak cenu tepla snížit, nebo jak snížit množství potřebného tepla.

Prvním a nejdražším opatřením, jak snížit spotřebu tepla je zateplení a výměna oken. Tímto opatřením výrazně poklesne tepelná ztráta a tím klesne i potřeba tepla na vytápění. Ekonomická návratnost tohoto opatření je však velmi dlouhá. Na druhou stranu, zateplený dům s novou fasádou se vymaní ze šedi panelových a bytových domů, cena bytů stoupne a každý na první pohled vidí proměnu domu. Cena TUV se tím neovlivní.

Druhým, na první pohled neviditelným opatřením je hydraulické vyvážení topné soustavy. Správné vyvážení topné soustavy znamená přepočítat vyvážení jednotlivých větví topné soustavy a všech topných těles. Realizace tohoto opatření si vyžádá zásah v každém jednotlivém bytě. Bude nutné jednotlivé větve osadit vyvažovacími armaturami a také hydraulicky vyvážit každý radiátor. Nelze vyvážit jen část domu. Toto opatření může přinést znatelné úspory. Jeho správné provedení, především v oblasti výpočtu, vyžaduje velmi zkušeného odborníka, který podrobně zná celý systém rozvodu tepla. Tímto opatřením se opět nezmění cena TUV. Do ceny bytů se to s největší pravděpodobností nepromítne.

Třetím opatřením je odpojení od CZT a vybudování lokální výtopny přímo v domě. Zdrojem může být plynový kotel nebo tepelné čerpadlo, případně kombinace obou zdrojů. K lokální výtopně s plynovým kotlem se však kompetentní orgány řady měst staví tak, že plynový kotel nepovolí s ohledem na překročení emisních limitů a s tím spojeným znečištěním. Zbývá tak druhá možnost, lokální výtopna (kotelna) s tepelným čerpadlem. Lokální kotelnou je možné výrazně snížit cenu tepla jak pro vytápění, tak i pro ohřev užitkové vody. Tímto opatřením stoupne cena bytů. Toto řešení se stává pro již zateplené domy další možností významné úspory nákladů na vytápění a ohřev užitkové vody.

Velké úspory lze dosáhnout využitím tepelného čerpadla jen na ohřev užitkové vody. V tomto případě je poměrně krátká doba návratnosti počáteční investice.

Odpojením od CZT a zřízením lokální výtopny s tepelným čerpadlem získáte

- Nezávislost na dodavateli tepla

- Snížení nákladů na vytápění a ohřev užitkové vody

- Snížení ztrát rozvodů

- Optimalizaci ekvitermního řízení topného zdroje

- Dálkovou správu topného zdroje (umožňuje-li to použitá technologie a regulace)

- Monitorování provozu topného zdroje (umožňuje-li to použitá technologie a regulace)

- Službu dispečink (je-li v nabídce realizační firmy)

- Spotřebu tepla pod kontrolou

- Platit budete jen za skutečně spotřebované teplo

Ohledně tepelných čerpadel se šíří mnoho pravdivých i nepravdivých informací. První důvod je ten, že jde o poměrně novou technologii a ne všechny firmy nabízející instalace tepelných čerpadel mají dostatek zkušeností a mohou nevědomky, nebo bohužel někdy i záměrně poskytovat nepřesné, nebo neúplné informace. Druhým důvodem je ohrožení teplárenské lobby, která se snaží technologii tepelných čerpadel zpochybnit.
Na druhou stranu je třeba si přiznat, že lokální výtopna s tepelnými čerpadly není řešením pro každý bytový dům. Je nutné získat potřebné informace a vše následně vyhodnotit s ohledem na výhody, předpokládané úspory a návratnost vložených finančních prostředků.
Teplárny rády argumentují tím, že cena GJ vyrobeného tepelným čerpadlem neobsahuje odpisy. Proč by měly odpisy zajímat majitele bytů? Pro majitele bytů je důležitá výše úspory, počáteční investice a doba návratnosti investice s ohledem na životnost použité technologie. Dalším velmi důležitým aspektem, který zajímá majitele bytů je nezávislost, nebýt odkázán na diktované ceny tepla.

V předchozích číslech časopisu bylo uveřejněno několik článků, týkajících se odpojení od CZT a vybudování lokální výtopny s tepelnými čerpadly. Některé popisovaly tuto problematiku obecně, jiné se zabývaly postupem realizace, další přinesly informace z již provedených instalací. Na všechny byla velká odezva a to i ze strany tepláren, které se snažily argumentovat proti této technologii. Kdyby to byla slepá cesta, která nepřináší úspory, zřejmě by jí ignorovaly. Praxe však ukazuje jiné výsledky. Cena tepla vyrobeného tepelným čerpadlem po započítání všech nákladů, zdůrazňuji všech nákladů na provoz je 300 až 350 Kč za GJ. Při využití FVE (fotovoltaické elektrárny na střeše domu) pak výrazně klesá a to až pod 100 Kč za GJ. V dalších článcích vám chceme přinést podrobnější informace o využití tepelných čerpadel v bytových domech a to i ve spojení s FVE.

Oslovte firmy zabývající se instalacemi tepelných čerpadel, abyste mohli posoudit, zda je to cesta pro snížení nákladů na vytápění a ohřev užitkové vody pro váš dům. Nechte si zpracovat prvotní nabídku a ekonomickou rozvahu provozních nákladů a návratnosti investice. Solidní firma vám jistě poskytne dostatek podložených informací a zpracuje nabídku i ekonomickou rozvahu. Požadujte podrobné zpracování, nespokojte se s obecnými informacemi z různých portálů.
 

Pro zpracování nabídky a ekonomické rozvahy jsou potřebné následující informace

1. informace o domě

- adresa
- zatepleno (ano/ne)
- výměna oken (ano/ne)
- počet podlaží
- počet bytových jednotek
- celková výměra bytů
- dispozice a velikost jednotlivých bytů (není podmínkou, umožní však vyčíslit úspory na jednotlivé byty)
- počet obyvatel
- tepelná ztráta je-li spočítána (je-li zateplení, tak po zateplení)

2. informace o topné soustavě

- typ radiátorů (litinové, deskové…)
- termostatické hlavice (ano/ne)
- napojení na CZT (pata domu, lokální výměníková stanice v domě…)

3. spotřeby tepla

- roční spotřeba tepla na vytápění v GJ za poslední topné sezóny (pokud je dům zateplen, tak po zateplení, minimálně tři období, je-li to možné)
- roční spotřeba tepla na ohřev užitkové vody v GJ (minimálně za tři období, je-li to možné)
- roční spotřeba TUV v m3 (minimálně za tři období, je-li to možné)

4. cena tepla

- aktuální cena tepla, nebo cena tepla za poslední zúčtovací období za vytápění za 1 GJ
- aktuální cena tepla, nebo cena tepla za poslední zúčtovací období za ohřev užitkové vody za 1 GJ

5. dodavatel energie

- teplo
- elektrická energie

6. umístění technologie

- vnitřní část (sklepní prostory…)
- venkovní část (střecha – uvést typ střechy, pozemek…)

Příklad zpracování ekonomické rozvahy

Vstupní údaje:   

- Liberec
- zatepleno, vyměněná okna
- 4 podlaží, 24 bytů
- celková výměra bytů 1300 m2, 6 x 3+1 (80 m2), 10 x 2+1 (56 m2), 8 x 1+1 (32,5 m2)
- průměrná roční spotřeba tepla na vytápění 590 GJ
- průměrná roční spotřeba tepla na ohřev užitkové vody 250 GJ
- průměrná roční spotřeba TUV 840 m3
- aktuální cena tepla na vytápění 750,- Kč/GJ
- aktuální cena tepla na ohřev užitkové vody 750,- Kč/GJ
- dodavatel elektrické energie ČEZ

Ekonomická rozvaha v plném rozsahu

Při posuzování návrhu topného zdroje je obvyklé brát v úvahu výkon tepelných čerpadel nejen udávaný podle normy EN 14511 pro venkovní teplotu +2 °C teplotu topné vody 35 °C. Pro uživatele jsou především důležité parametry udávané pro teploty -5 °C, -10 °C, -15 °C a teplotu topné vody 55 °C.

Dalším, velmi důležitým parametrem je sezónní topný faktor (SCOP) měřený podle EN 14825, který zohledňuje účinnost topného zdroje během celé topné sezóny při započítání podílu bivalentního zdroje.

Seriózní dodavatel je schopen vše doložit certifikáty z certifikované zkušebny evropské asociace tepelných čerpadel (EHPA).

V příštím čísle tohoto časopisu přineseme konkrétní data z provozu tepelného čerpadla na bytovém domě doložené vyúčtováním a porovnáním s předchozím dodavatelem tepla.

Máte-li zájem o řešení vytápění a ohřevu užitkové vody vašeho bytového domu tepelnými čerpadly, neváhejte nás kontaktovat pro bližší informace. Jsme připraveni Vám zpracovat konkrétní návrh na váš bytový dům, samozřejmě bezplatně.

Ing. Jiří Honzík
Ing. Michal Fiala

www.ac-heating.cz
info@ac-heating.cz

Odebírejte novinky

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Jak na údržbu tepelného čerpadla a je vůbec nějaká potřeba?

údržba tepelného čerpadla
Tepelné čerpadlo je topný zdroj, který umí topit hodně levně a umí ušetřit hodně peněz.  Které nezbytné kroky je třeba provádět při údržbě tepelného čerpadla v závislosti na jeho typu, aby mělo optimální výkon, fungovalo dlouho a bezchybně?
Dozvědět se více

Máte starý kotel? S žádostí o dotaci neváhejte, budou nižší!

ac_heating_konec_starych_kotlu
Se zákazem provozu starých kotlů od 1. 9. 2024 dojde i ke snížení dotací až o desítky tisíc.S přechodem na moderní a ekologický zdroj tepla vám poradíme.
Dozvědět se více

Jak získat v roce 2024 dotaci na tepelné čerpadlo

tepelne_cerpadlo_ac_heating
Přečtěte si, jak splnit podmínky pro kotlíkovou dotaci, kdo má nárok na program Zelená úsporám a jak mohou další finanční podpory – jako jsou dotace na fotovoltaiku – přispět k vaší energetické i ekonomické úspoře.
Dozvědět se více

Přejděte na tepelná čerpadla

tepelne_cerpadlo_ac_heating_dum
Ideální čas pro změnu je nyní.
Dozvědět se více
Další články
© 2024 KUFI INT, s.r.o., Vytvořeno v Beneš & Michl.