AC Heating Reference Tepelná čerpadla Brno

Tepelná čerpadla Brno

Úspora: 84 % vč. FVE
Typ domu: Bytový dům
Rok instalace: 2014
Tepelná ztráta: 38 kW
Tepelné čerpadlo: Tepelné čerpadlo Convert AW28-3P
Adresa: Poznaňská 12, Brno
Způsob využití:

Kaskáda 2 tepelných čerpadel zajišťuje vytápění bytového domu a ohřev užitkové vody.

Dům má 1 vchod, 4 podlaží, 16 bytů a žije v něm 43 osob. 

Instalovaný výkon kaskády tepelných čerpadel vzduch-voda AC Heating Convert AW je 56 kW (A2/W35). Jako bivalentní zdroj slouží elektrokotel. Na domě je instalována též FVE o výkonu 18 kW.

V rámci rekonstrukce byla do bytového domu instalována kaskáda 2 tepelných čerpadel. Tepelná čerpadla zajišťují vytápění bytového domu a ohřev TUV. Na střeše bytového domu je současně instalovaná fotovoltaická elektrárna. Hospodaření s přebytky elektřiny vyrobenými fotovoltaikou (FVE) řídí regulace xCC ve verzi 7.02.

Díky tomuto inovativnímu řešení se podařilo dosáhnout ceny tepla 126 Kč/GJ vč. 21 % DPH se započítáním elektrické energie vyrobené FVE.

Spotřeba elektrické energie je měřena na vstupu do kotelny, zahrnuje tak odběr všech prvků, které v kotelně odebírají elektrickou energii včetně oběhových čerpadel aj.

Zdroj s tepelnými čerpadly AC Heating Convert AW byl instalován v roce 2014.

průměrná spotřeba tepla na vytápění a TUV z CZT 429 GJ
průměrná spotřeba tepla na vytápění a TUV z lokálního zdroje 375 GJ
předpokládaná úspora nákladů na vytápění a TUV (ekonomická rozvaha) 58 %
průměrné provozní náklady na vytápění a TUV s využitím FVE 47.000,- Kč/rok
průměrná skutečná roční úspora 68 %
průměrná skutečná roční úspora s využitím FVE 84 % / 246.000,-

Podobné reference

Tepelná čerpadla Brno 3

Typ domu: Bytový dům
Úspora: 70 % nákladů
Adresa: Svatoplukova 5,7

Více informací

Tepelná čerpadla Mladá Boleslav 2

Typ domu: Bytový dům
Úspora: 68 %
Adresa: Zalužanská 1176-1177, Mladá Boleslav

Více informací

Tepelná čerpadla Nový Jičín

Typ domu: Bytový dům
Úspora: 66 %
Adresa: Na lani 230, Nový Jičín

Více informací

Všechny reference
© 2024 KUFI INT, s.r.o., Vytvořeno v Beneš & Michl.