NZÚ nově podpoří výměnu plynového kotle za tepelné čerpadlo

Ministerstvo životního prostředí společně se Státním fondem životního prostředí ČR představuje klíčové novinky v oblasti dotačního programu Nová Zelená úsporám. Program NZÚ vstoupí od září do nového období s větším objemem finančních prostředků a se změnami, které ještě více podpoří domácnosti v přechodu na úspornější bydlení.

Základní parametry dotace nově zahrnují:

Výměnu starých plynových kotlů za tepelná čerpadla: Od září si domácnosti budou moci v rámci NZÚ podat žádost o výměnu plynových kotlů starších než dvacet let za tepelná čerpadla. Podmínkou podpory bude aspoň částečně zateplený dům dosahující minimálně úrovně D klasifikační třídy energetické náročnosti budovy.

Zjednodušení podmínek pro podporu fotovoltaiky: Pro žadatele o dotaci na fotovoltaické systémy dojde k zásadnímu zjednodušení procesu. Nebude potřeba předkládat projektovou dokumentaci, pouze vyhodnocení úspor a přínosů. Základní podpora se sjednotí bez ohledu na instalovaný měnič, přičemž maximální výše dotace 200 tisíc korun zůstává zachována.

Navýšení dotačních částek: V některých oblastech podpory dojde k navýšení dotačních částek, což pomůže domácnostem ješt ě více při přechodu na úspornější bydlení.

Podporované typy zdrojů Výše dotace v Kč
Pouze pro vytápění Vytápění a ohřev TUV
TCA/TCA+ Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch 60 000 80 000
TCV/TCV+ Tepelné čerpadlo vzduch-voda 80 000 100 000
TC-FV Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění a ohřev s podporou FV 140000

Stále platí, že žadatelé mohou zkombinovat v jediné žádosti více úsporných opatření a získat motivační bonus ve výši 10 tisíc korun za každou kombinaci.

Nové změny v programu NZÚ budou platit od září 2023. Nová etapa přinese zjednodušení administrace žádostí a navýšení dotací na vybraná opatření. Ministerstvo životního prostředí zaručuje, že podpora pro fotovoltaiku bude pokračovat jako doposud, a díky přechodu financování pod Modernizační fond bude možné podpořit více domácností.

Příjem žádostí pro aktuálně probíhající výzvu dotačního programu NZÚ bude ukončen 30. června 2023. Žádosti pro nové období budou přijímány od září 2023.

Technické řešení pro instalaci tepelného čerpadla pro Vás rádi připravíme a dotaci z programu NZÚ vyřídíme.

Hanka Fikarová
AC Heating tepelná čerpadla a fotovoltaika

Odebírejte novinky

© 2024 KUFI INT, s.r.o., Vytvořeno v Beneš & Michl.