Novinky a změny v podmínkách kotlíkových dotací

Třetí, poslední vlnu kotlíkových dotací Ministerstvo životního prostředí již spustilo. Jednotlivé kraje nyní žádají o poskytnutí finančních prostředků, které mají podpořit výměnu třiceti tisíc starých kotlů. Maximální výše dotace je na tepelné čerpadlo a to až 127 500 Kč. O dotaci budou moci vlastníci nemovitostí s kotlem na tuhá paliva v emisní třídě I a II žádat kraje pravděpodobně od dubna letošního roku.

Finální výzvu kotlíkových dotací stát maximálně podpoří, aby výměnu starého kotle provedlo co nejvíce obyvatel. Státní fond životního prostředí spouští speciální pilotní projekt podpory pro obce v krajích zařazených do státního programu RESTART. Jedná se o obce v kraji Karlovarském, Ústeckém a Moravskoslezském. V uvedených krajích umožní výměnu neekologického kotle i domácnostem, které nemají dostatek finančních prostředků na pořízení nového zdroje. Poskytne jim půjčku na nový zdroj předem, a to na celou jeho pořizovací cenu.

MÁM ZÁJEM O VÍCE INFORMACÍ

O půjčku můžete požádat v jednotlivých obcích a městech Karlovarského, Ústeckého a Moravskoslezského kraje. Nebude-li některá obec nebo město půjčky vyřizovat, můžete požádat o půjčku Státní fond životního prostředí. Stačí jen doložit, že máte trvalý pobyt v dané obci nebo městě příslušného kraje.
Ministerstvo životního prostředí uvolní na půjčky 740 milionů Kč, prostředky pro 7 tisíc domácností.

Obce v uvedených krajích již zjišťují zájem o půjčku. Neváhejte se informovat a projevit zájem.

Od září roku 2022 bude provoz kotlů na tuhá paliva v emisní třídě I a II zakázán. Využijte poslední možnost získat vysokou dotaci na jeho výměnu.

Za tým AC Heating
Hanka Fikarová

Odebírejte novinky

© 2024 KUFI INT, s.r.o., Vytvořeno v Beneš & Michl.