Nové podmínky NZÚ – dotace na tepelné čerpadlo

Od 15.10. 2018 platí nové podmínky pro čerpání dotace Nové Zelené Úsporám na tepelné čerpadlo. Nové podmínky zjednodušují postup čerpání dotace a rozšiřují její využití na více typů domů.

Představujeme 3 hlavní okruhy, kdy je možné žádat o dotaci na tepelné čerpadlo, a to jak samostatně, tak v kombinaci s dalšími prvky.

1. samostatná výměna stávajícího zdroje tepla za tepelné čerpadlo
Nově zrušena podmínka na měrnou potřebu tepla na vytápění, dotaci lze využít na každý dům určený k trvalému bydlení tzn. s přiděleným č.p. jehož stávající zdroj je:
• centrální elektrický kotel (může být zachován v soustavě s tepelným čerpadlem jako bivalentní zdroj)
• elektrické topné rohože
• elektrické přímotopy
• akumulační kamna
• lokální kamna na pevná paliva (tento zdroj nesmí dosahovat parametrů III. emisní třídy)
Výše dotace na tepelné čerpadlo je v tomto případě 65 000 Kč, se zateplením až 85 000 Kč.

2. dotace na novostavbu
Nově jsou kromě pasivních domů podporovány i domy s nízkoenergetickou náročností. Došlo ke snížení požadavků na zateplení. Tepelné čerpadlo je v tomto případě vhodný prvek pro splnění podmínky na měrnou neobnovitelnou primární energii. Podmínkou je osazení rekuperační jednotky. Případně doplnění předokenní stínící techniky (žaluzie, rolety).
Výše dotace na novostavbu s nízkoenergetickou náročností je 185 000 Kč.

mám zájem o tepelné čerpadlo s dotací

3. fotovoltaika v kombinaci s tepelným čerpadlem
Nově je podporována instalace fotovoltaického systému v kombinaci s tepelným čerpadlem. Primárně musí být získaná energie využita pro vytápění a ohřev užitkové vody. Podmínkou dotace je akumulační nádrž.
Samostatná dotace na instalaci FVE je 150 000 Kč. S využitím dotace na tepelné čerpadlo viz bod 1 získáte dotaci až 235 000 Kč.

Plánujete využít dotaci na tepelné čerpadlo?

Kontaktujte nás!

Za tým AC Heating
Zdeněk Brázda

Odebírejte novinky

© 2024 KUFI INT, s.r.o., Vytvořeno v Beneš & Michl.