nzu

Kotlíková dotace

 • Roční úspora nákladů až 80%
 • Garantovaná dotace
 • Instalace do 3 měsíců
 • Vše skladem

I domácnosti s nízkými příjmy mají nárok na ekologické a levnější vytápění. Z toho důvodu vznikla Kotlíková dotace, která poskytuje finanční prostředky domácnostem, kde členové pobírají starobní či invalidní důchod nebo příspěvek na bydlení.

Kotlíková dotace

Domácnosti s nízkými příjmy mohou získat od státu dotaci, která jim pokryje až 95 % nákladů na výměnu starého kotle za nové ekologické vytápění. Velkou výhodou je také to, že už od samého začátku nemusíte do výměny vkládat své prostředky, ale dostanete peníze předem.

Domácnosti, které nespadají do skupiny nízkopříjmových, mohou požádat až o 50% dotaci na výměnu neekologického kotle z dotačního programu Nová zelená úsporám. Cílem dotace Kotlíkové dotace je především podpořit používání obnovitelných zdrojů energie. Tyto kroky mohou vést ke snížení produkce škodlivin a oxidu uhličitého. Kotlíkovou dotaci můžete čerpat při výměně starého kotle na kotel na biomasu nebo elektrické či plynové tepelné čerpadlo.

Vše o kotlíkové dotaci

Kotlíková dotace pomůže nízkopříjmové domácnosti pokrýt až 95 % nákladů na výměnu starého kotle na pevná paliva. Maximální výše dotace je tedy 180 tisíc korun a zahrnuje nejen náklady na zařízení, ale i jeho instalaci. Peníze vám navíc mohou být vyplacené předem.

Výše dotace

Částka, která vám bude v rámci dotace vyplacena, se liší dle typu instalovaného zařízení.

 • Tepelné čerpadlo: 180 000 Kč
 • Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva: 130 000 Kč
 • Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva: 130 000 Kč

Podmínky pro získání dotace?

Podmínky pro získání Kotlíkové dotace nejsou tak složité, musíte pouze splňovat následující podmínky.

Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti starobní důchod nebo invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně

nebo

žadatel (nebo některý z členů jeho domácnosti) v období mezi 1. lednem 2022 a dnem podání žádosti pobíral příspěvek na bydlení.

Výhody tepelného čerpadla

Šetříte finance

Tepelné čerpadlo v sobě skrývá spoustu výhod, za které vám poděkuje nejen životní prostředí, ale i váš domácí rozpočet. S tepelným čerpadlem Convert AW totiž můžete ušetřit oproti elektrokotli až 70 % nákladů na vytápění.

Vhodné i do malého prostoru

Díky svým malým rozměrům se čerpadlo vleze do každé místnosti, aniž by vám zabíralo mnoho místa, které můžete využít jiným způsobem.

Pohodlné ovládání na dálku

Narozdíl od starých kotlů na pevná paliva můžete tepelná čerpadla ovládat na dálku, a tak si klidně zvenku nastavíte ideální teplotu v domě a pak už přijdete do vyhřátého. A to vše bez práce a námahy. Čerpadlo využijete ale nevyužijete pouze v zimě. V létě vám pomůže dům chladit na komfortní a příjemnou teplotu.

Šetříte planetu

Tepelná Čerpadla

Klidný provoz, který nepřerušuje domácí pohodu. Optimální teploty bez hlučných zařízení.

Fotovoltaická Elektrárna

Čistá energie bez zbytečného hluku či zápachu. Bezobslužný provoz s dlouhou životností.

Jak získat dotaci

Seznámí se s Vaším projektem

 • Kontaktujte nás, jakmile začnete uvažovat o využití dotace na tepelné čerpadlo nebo fotovoltaiku. Poradíme vám, co vše bude potřeba zařídit.
 • Máte vizi? Probereme s vámi vše, ohledně možností dotace.
 • Zpracujeme indikativní nabídku na nový zdroj, domluvíme návštěvu technika na místě a navrhneme konkrétní technické řešení pro váš dům.

Společně připravíme žádost

 • Připravíme kompletní žádost o připojení k distribuční síti.
 • Podepíšeme smlouvu o dodání tepelného čerpadla nebo fotovoltaiky.
 • Až po schválení žádosti distributorem vystavíme zálohovou fakturu.
 • Vyřídíme 1. část žádosti o dotaci z programu Nová zelená úsporám.

Zrealizujeme projekt

 • Nainstalujeme tepelné čerpadlo nebo komponenty FVE, zajistíme revizi připojení a podáme požadavek na první paralelní připojení distributorem.
 • Po výměně elektroměru uvedeme fotovoltaickou elektrárnu do provozu.
 • Po úhradě doplatkové faktury podáme 2. část žádosti o dotaci.

Dotace

 • Ukážeme vám, jak obsluhovat tepelné čerpadlo/fotovoltaiku a předáme veškerou dokumentaci.
 • Jsme tu pro vás i nadále, máte k dispozici technickou podporu.
 • Rádi vám s čímkoliv poradíme!

Jsme ac heating

18 let na trhu

První čerpadlo jsme instalovali v roce 2006. Toto čerpadlo je stále v provozu a pod naším dohledem.

Made in CZE

Vyrobeno v Česku. Vyrobeno u nás. Nejsme jen prodejci, ale výrobci.

12 248 domácností

Tolik domácností vytápí naše tepelná čerpadla.

Jsme členy

Podporujeme

© 2024 KUFI INT, s.r.o., Vytvořeno v Beneš & Michl.