Jak to bude s kotlíkovou dotací v roce 2020?

V současné době dobíhají v některých krajích poslední výzvy tzv. kotlíkových dotací. Ty mají za cíl podpořit výměnu starých nevyhovujících kotlů na tuhá paliva. Na výměnu je možné získat až 127 500 Kč. Poslední kraje zahajovaly příjem žádostí v říjnu a vzhledem k obrovskému zájmu ze strany žadatelů byly alokované prostředky velmi rychle vyčerpány.

K výměně všech starých kotlů nedošlo, logicky se tedy lidé ptají: budou dotace pokračovat? Kdy? V jaké formě a za jakých podmínek?

Ministerstvo životního prostředí připravuje další výzvu v rámci zkvalitňování životního prostředí a snižování emisí. V současné době nejsou sice známy přesné podmínky, ale počítá se s navýšením alokovaných prostředků o 1,5 mild Kč. Tato částka bude rozdělena mezi kraje, resp. kraje o ni požádají v rámci nové výzvy tzv. adaptačního a mitigačního opatření. Výše prostředků, o které budou moci kraje žádat bude pravděpodobně určena na základě připravených projektů/žádostí v zásobníku.

Kraje nebudou mít povinnost další prostředky prostřednictvím nové výzvy vyčerpat, tedy se může stát, že některý z krajů v uvedené podpoře pokračovat nebude.

Zajímá Vás, jak budou další dotace na tepelné čerpadlo pokračovat? Obraťte se na nás!

Mám zájem o tepelné čerpadlo s dotací

Ve světě dotací a podpory výměny zdrojů za tepelné čerpadlo spolupracujeme se silným partnerem, kterého jsme našli ve firmě Consultora a ročně společně řešíme desítky projektů.

Za tým AC Heating
Hanka Fikarová

Odebírejte novinky

© 2024 KUFI INT, s.r.o., Vytvořeno v Beneš & Michl.