Aktuální stav dotací na tepelné čerpadlo

Tepelné čerpadlo je ekologický a bezemisní zdroj tepla. Na jeho koupi a instalaci lze čerpat podporu – dotaci. Je zde několik možností, které vám představíme. Jednotlivé typy doplníme o aktuální informace k jejich možnému využití či platnosti.

Kotlíková dotace
Dotační programy nových kotlíkových dotací běží v několika vlnách od roku 2015. Administrují je kraje, které alokované prostředky přiznávají žadatelům po splnění daných podmínek.
Letošní rok proběhla zatím poslední avizovaná vlna tohoto programu. V některých krajích ještě v rámci zásobníků projektů přijímají nové žádosti – souhrnný přehled krajů a stav příjmu žádostí naleznete zde.

Kotlíková dotace je určena pro fyzické osoby, které mají v domě starý kotel na tuhá paliva s ručním podáváním 1. nebo 2. emisní třídy s platnou revizí. Žadatelé mohou získat až 127 500 Kč na pořízení nového ekologického zdroje vytápění. Podpora je určena na pořízení tepelného čerpadla, plynového kotle nebo kotle na biomasu.

Nová zelená úsporám
Jde o program MŽP, který je administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR. Hlavním cílem programu je zlepšit stav životního prostředí snížením produkce emisí znečišťujících látek a skleníkových plynů (především emisí CO2). Tohoto cíle lze dosáhnout mimo jiné i podporou ekologických a bezemisních zdrojů vytápění – tepelných čerpadel.
O dotaci z programu NZÚ mohou požádat vlastnící nebo stavebníci rodinných a bytových domů, a to jak fyzické osoby, tak i právnické osoby nebo nabyvatelé nového rodinného domu či bytu.
Jednoduše shrnuto ji můžete využít pokud:

Nenechávejte rozhodnutí na poslední chvíli, nechte si zpracovat technické řešení nového zdroje a rozpočet na tepelné čerpadlo včas.

Rádi vás celým procesem provedeme a s dotací vám pomůžeme.

Za tým AC Heating
Hanka Fikarová

Odebírejte novinky

© 2024 KUFI INT, s.r.o., Vytvořeno v Beneš & Michl.