Uhlobaroni kontra nezávislé vytápění bytových domů

Bohaté teplárny přicházejí ve velkém o své zisky a hodlají se bránit. V současné době běží informační kampaň, která má zdiskreditovat všechny ostatní alternativy vytápění bytových domů. Majitelé bytů a domů, kteří se rozhodnou platit méně za teplo a být nezávislými na teplárnách a jejich diktování cen tepla, jsou cíleně zastrašováni dezinformacemi na téma: „Nesmíte se od nás odpojit, budete litovat“.

Například bytový dům 28. Října č. p. 25 v Brně obdržel informační leták Teplárny Brno, a.s., který má za úkol vystrašit jednotlivé majitele bytů. Obdobné dokumenty putovaly v Brně také na adresy Chládkova 25/a, b, c, Fajmonovu 19 nebo na Rolnickou 3. Jednalo se vždy o domy, které se rozhodly pro odpojení od centrálního zásobování teplem.

Motivace je jasná. Teplárny a společnosti dodávající uhlí se snaží udržet svoje pozice ve výhodném byznysu, který je doposud postaven na předpokladu, že zákazník je jistý a teplo vždy odebere za stanovenou cenu teplárnou, byť v regulích daných ERÚ. Dnešní doba, s ohledem na pokrok moderních technologií, umožňuje i alternativní řešení, které je levnější a současně ekologičtější.

Zkušenosti z praxe

„Teplárna v letáku argumentuje nízkým topným faktorem, zmanipulovanými výpočty ceny tepla, nízkou životností zařízení, nebo dokonce celkovou nefunkčností systému.“ vysvětluje Ing. Michal Fiala, ředitel divize AC Heating, která se zabývá instalacemi právě do bytových domů.

Skutečnost je ale opačná. Ve všech našich analýzách, zpracovaných na základě monitorování topných zdrojů s tepelnými čerpadly v bytových domech, dbáme na to, aby předpokládané provozní náklady odpovídaly skutečně dosaženým. Na všech instalacích, které jsme provedli, byly vždy dosažené provozní náklady nižší, než s kterými jsme uvažovali v ekonomické analýze,“ doplňuje Ing. Fiala.

Jeho slova mohou potvrdit předsedové bytových družstev a společenství vlastníků bytových jednotek, kteří poskytují pravidelnou zpětnou vazbu každý rok po vyúčtování elektřiny spotřebované celým topným zdrojem s tepelnými čerpadly. Například pan Ing. Valeš uvádí „Máme teplo a platíme málo. Úspora provozem tepelného čerpadla je 65 procent. Protože jsme ale nainstalovali i fotovoltaickou elektrárnu, je výše úspor dokonce 86 procent.“

Druhým kolem boje proti nezávislosti bytových domů na CZT je zdržování stavebního řízení. Teplárny stavební řízení záměrně zdržují, předkládají nerelevantní připomínky, které však musí stavební úřad řešit a ve většině případů následně zamítnout. Teplárny tím však dosáhnou svého cíle, minimálně další topnou sezónu donutí bytový dům odebírat teplo od nich. Právo každého vlastníka bytu je, že se může rozhodnout platit méně a chovat se současně ekologicky. Proč je mu v tom bráněno a je zastrašován a mystifikován?

Spolehlivost a ekonomika provozu? V první řadě.

Zkušeností s instalacemi tepelných čerpadel v bytových domech je již v dnešní době celá řada. Jedná se o vyzkoušenou a spolehlivou technologii. „V souvislosti s instalacemi tepelných čerpadel v bytových domech jsme vyvinuli zcela nový systém automatické dálkové diagnostiky, který pracuje online s provozními daty tepelných čerpadel. Tento systém automaticky, 24 hodin denně, monitoruje celý topný zdroj. Data vyhodnocuje dispečink a následně optimalizuje nastavení provozních parametrů. Jakoukoli neobvyklou situaci tak můžeme začít řešit ještě dříve, než cokoliv pocítí obyvatelé domu,“ uvádí Ing. Lubomír Kuchynka, který má na starost vývoj řídicích systémů. Díky tomu tepelná čerpadla pracují v optimálním režimu, mají nízkou spotřebu a vysokou spolehlivost.

Jak je to s tou návratností a cenou za GJ?

Teplárny musí dodávat teplo, amortizovat provoz celé distribuční sítě a hradit ztráty tepla v rozvodech. To je samozřejmě drahé a musí se to logicky projevit vysokou cenou GJ tepla. U tepelného čerpadla jsou pochopitelně také pořizovací a provozní náklady. Ke kalkulaci se vyjádřil projektant systémů AC Heating Ing. Jiří Polívka, PhD.: „Tepelné čerpadlo doporučím v okamžiku, kdy návratnost investice vychází do sedmi let. Na tepelná čerpadla je sedmiletá záruka, a to považuji za férové. V praxi to znamená, že tepelné čerpadlo se nejdéle za sedm let zaplatí. Při životnosti kolem dvaceti let se zaplatí třikrát. Obvykle návratnost vychází kratší než 7 let. Vše závisí na ceně GJ. Do kalkulací samozřejmě vždy započítávám veškeré náklady na provoz celého topného zdroje, tedy běžnou údržbu, sazbu za rezervovaný elektrický příkon (jistič) i energie potřebné pro provoz.“ Z toho vyplývá, že pokud by bytový dům do tepelného čerpadla neinvestoval, bude na tom řekněme po pěti až sedmi letech stejně. Bez tepelného čerpadla bude ale pak platit pořád za drahé teplo a ze závislosti na teplárně se nevyvázal. Dům, který si tepelné čerpadlo pořídil, bude naopak výrazně šetřit.

Vybudovat si vlastní topný zdroj se vyplatí a není to složité. Již se na mnoha instalacích teorie ověřila praxí, a proto se nyní zdvihá větší vlna zájmu o tento způsob vytápění.

Na obavách tepláren z této hrozby odpojování bytových domů není tedy nic divného.

Rozumné rozhodnutí je na pořadu dne

Je to v principu jako se zateplením. Ze začátku byl zateplený bytový dům exotikou, o které se živě diskutovalo na schůzích a nyní je naprostým standardem. Ing. Polívka popisuje jeden podstatný rozdíl: „Řešil jsem projekt vytápění bytového domu, kde investice do tepelných čerpadel vyšla na 2 miliony korun. Návratnost vyšla kolem pěti roků. Dům byl již zateplen a dostaly se v rámci projekční činnosti ke mně informace ohledně ceny zateplení a úspor za teplo. Zateplení stálo 5 miliónů, úspora za teplo byla někde kolem 200 tisíc korun za rok, tedy návratnost 25 let.“ Z toho je patrné, že investice do tepelného čerpadla je ekonomicky podstatně rentabilnější než investice do zateplení.

Ing. Jiří Honzík, AC Heating

Odebírejte novinky

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Jak na údržbu tepelného čerpadla a je vůbec nějaká potřeba?

údržba tepelného čerpadla
Tepelné čerpadlo je topný zdroj, který umí topit hodně levně a umí ušetřit hodně peněz.  Které nezbytné kroky je třeba provádět při údržbě tepelného čerpadla v závislosti na jeho typu, aby mělo optimální výkon, fungovalo dlouho a bezchybně?
Dozvědět se více

Máte starý kotel? S žádostí o dotaci neváhejte, budou nižší!

ac_heating_konec_starych_kotlu
Se zákazem provozu starých kotlů od 1. 9. 2024 dojde i ke snížení dotací až o desítky tisíc.S přechodem na moderní a ekologický zdroj tepla vám poradíme.
Dozvědět se více

Jak získat v roce 2024 dotaci na tepelné čerpadlo

tepelne_cerpadlo_ac_heating
Přečtěte si, jak splnit podmínky pro kotlíkovou dotaci, kdo má nárok na program Zelená úsporám a jak mohou další finanční podpory – jako jsou dotace na fotovoltaiku – přispět k vaší energetické i ekonomické úspoře.
Dozvědět se více

Přejděte na tepelná čerpadla

tepelne_cerpadlo_ac_heating_dum
Ideální čas pro změnu je nyní.
Dozvědět se více
Další články
© 2024 KUFI INT, s.r.o., Vytvořeno v Beneš & Michl.