Tepelná čerpadla na bytovém domě

Jak pracuje tepelné čerpadlo?
Tepelné čerpadlo vzduch-voda je zařízení, které odebírá teplo ze vzduchu. Teplo dokáže získat, i když je venku pod nulou. Zjednodušeně se často používá příměr – obrácená lednička. Z vnějšího prostředí odebírá teplo a dodává ho do domu či bytu. Venku chladí, uvnitř topí. Čerpadla jsou poháněna elektrickou energií. Na teplu, které vyrobí se cca 1/3 podílí elektrická energie a 2/3 energie odebraná ze vzduchu. Kotelna s tepelnými čerpadly je tedy výrazně méně závislá na změně ceny elektřiny než třeba plynová kotelna na zdražení plynu.


Vyrobí tepelná čerpadla dostatek tepla? I pro velký panelák?
Technologie tepelných čerpadel je vždy navržená tak, aby plnohodnotně zastoupila původní dodávku tepla a teplé vody z teplárny nebo z původní kotelny. Pro bytové/panelové domy je důležitý správný návrh výkonu tepelného čerpadla a jeho zapojení do otopné soustavy. Kotelny s tepelnými čerpadly vytápějící dům o padesáti či sto bytových jednotkách dnes nejsou ničím výjimečným a jen dokazují, že moderní technologie jdou stále kupředu.


Budeme mít dost teplé vody?
Ano. Tepelná čerpadla ohřívají také užitkovou vodu. O dostatečnou zásobu teplé vody se postarají zásobníky umístěné v technické místnosti (např. bývalá sušárna). Ty jsou navrženy tak, aby bezpečně pokryly ranní a večerní špičku.


Máme nezateplený panelák – lze využít tepelná čerpadla?
Ano, samozřejmě. Zateplení není podmínkou pro instalaci tepelných čerpadel na bytový dům. Oproti zateplení je vlastní kotelna finančně méně náročná a přinese výrazně větší úsporu. Technické řešení je navrženo každému bytovému domu na míru, s ohledem na jeho dispozice, stav a podmínky. Na nezateplený dům je pak jednoduše navržen topný zdroj o větším výkonu. Porovnání provozních výsledků dvou domů, kdy jeden zvolil zateplení a druhý tepelná čerpadla, na vyžádání předložíme.


Kolik ušetříme s tepelným čerpadlem?
Vyčíslení předpokládané úspory je součástí předkládané Studie úspor. Provoz kotelen s našimi tepelnými čerpadly potvrzuje výpočty v praxi. Obvykle ušetří bytový dům oproti vytápění teplárnou 50–70 % nákladů na topení. Pro jednotlivé byty to znamená úsporu v řádech tisíců korun ročně.


Kam umísťujete tepelná čerpadla?
Venkovní jednotky tepelných čerpadel jsou osazovány na speciální antivibrační konzole, které nejsou pevně spojené s konstrukcí střechy domu. Ve většině případů jsou zavěšeny na zdech výtahové strojovny. Pokud na bytovém domě není možnost umístění na výtahovou strojovnu, mohou být venkovní jednotky volně uloženy na střešní krytině pomocí speciální konzole na roznášecích patkách. V suterénu domu je pak umístěna technická místnost (kotelna), ve které se nachází zbytek technologie – vnitřní jednotky, zásobníky na vodu atd. Díky tomuto dělenému řešení není systém prostorově náročný a je možné jej umístit téměř v každém bytovém domě.


Co vše nám v domě rozkopete při realizaci?
Kotelnu s tepelnými čerpadly napojujeme do stávající otopné soustavy, ideálně do původních radiátorů. Do samotných bytů se tedy nezasahuje. Stavební práce závisí na zvoleném umístění technologie a požadavcích zákazníka. Obvykle tedy realizace probíhá v suterénu, na chodbách a na střeše. To vše se odehraje řádově během jednoho měsíce. Samotné přepojení provedeme v jednom dni, bez citelných odstávek tepla či teplé vody.


Jak je to s hlukem? Nebude tepelné čerpadlo rušit obyvatele domu či lidi v okolí?
Pokud je to možné, tak upřednostňujeme umístění venkovních jednotek na střeše domu. Případný hluk z venkovních jednotek se tak šíří do okolního volného prostoru. Součástí každé naší nabídky a realizace je zpracování hlukové studie a také měření hluku. To vše musí být v souladu s hygienickými předpisy a limity. Hlukové projevy našich jednotek jsou přirovnatelné k hluku, který produkují domácí spotřebiče typu lednice či myčka nádobí.


Co když budou velké mrazy, zvládnou čerpadla dům vytopit?
Tepelná čerpadla vás o žádný komfort nepřipraví a budou topit spolehlivě i v zimě. Technologie tepelných čerpadel je vždy navržená tak, aby plnohodnotně zastoupila původní dodávku zdroj tepla. Zároveň však naše návrhy zohledňují také ekonomiku provozu a výši vstupní investice. Proto jsou tepelná čerpadla doplněna záložním/bivalentním zdrojem, který v opravdu velkých mrazech čerpadlům krátkodobě vypomůže. Je tak zachován teplotní komfort v bytě a krátkodobé zapojení záložního zdroje nemá výrazný vliv na provozní náklady.


Je topení tepelným čerpadlem spolehlivé?
Ano. Spolehlivost je daná kvalitou vlastního zařízení, tepelného čerpadla a odborným návrhem. Pokud se podcení některá část, může docházet k neefektivnímu provozu i poruchám. Proto klademe na návrh výkonu tepelného čerpadla a zapojení do otopné soustavy velkou pozornost. Kaskádní zapojení a použití záložních zdrojů jsou jistotou, která vás nenechá na holičkách.


Jak je to se zárukou? Potřebuji pravidelné servisní prohlídky? Kolik stojí?
Na naše tepelná čerpadla AC Heating Convert AW poskytujeme plnou záruku 7 let. Záruka není podmíněna žádnými placenými servisními prohlídkami. Podle zákona 73/2012 je však potřeba provádět revizi chladivového okruhu. Náklady na provedení těchto revizí jsou započteny v ekonomické rozvaze. Stejně tak jsou ve Studii úspor vyčísleny různé varianty smluvního servisu.


Na koho se mám obrátit, když se vyskytne nějaký problém s topením nebo teplou vodou?
Vždy se obracejte na zástupce vašeho domu, který je pověřen komunikací s námi. Kotelna je napojena na náš dispečink a je nepřetržitě pod kontrolou. Pověřený zástupce pak komunikuje s naším oddělením technické podpory, kteří pomohou případný problém vyřešit na dálku nebo zajistit výjezd servisního týmu.


Jaká je životnost tepelného čerpadla? Co bude s tepelným čerpadlem za 10 let?
Životnost tepelného čerpadla je dána kvalitou použitých komponent a také vhodným technickým řešením, optimálním návrhem výkonu tepelného čerpadla. První bytové domy spolehlivě vytápíme již od roku 2011. Předpokládaná životnost zařízení je až 20 let.


Jak dlouho to potrvá, než začneme topit tepelnými čerpadly?
Po schválení záměru v domě a podepsání smlouvy startujeme administrativní část procesu. Stavební řízení a získání stavebního povolení trvá obvykle několik měsíců, zpravidla až jeden rok. Záleží na vzpurnosti teplárny a ochotě stavebního úřadu. Stavební a montážní práce jsou otázkou jednoho měsíce, přepojení na nový zdroj tepla provedeme v jednom dni. Čím dříve se rozhodnete, tím dříve budete šetřit.


Na pořízení vlastní kotelny nemáme peníze. Máte řešení i pro nás?
Samozřejmě. Máme pro vás hned několik možností. Kotelnu můžeme vybudovat na naše náklady a dodávat vám teplo stejným způsobem jako současný dodavatel, jen levněji. Pro ty, kdo chtějí mít teplo za výrobní náklady a kotelnu si provozovat sami, jsme připravili financování formou dodavatelského úvěru, který nám splácíte z generovaných úspor. Můžete také využít služeb našeho partnera, společnosti Toman Finance, která se specializuje na financování projektů v bytových domech a patří ke špičce v tomto oboru.

Za tým AC Heating
Kateřina Chaloupková

Odebírejte novinky

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Jak na údržbu tepelného čerpadla a je vůbec nějaká potřeba?

údržba tepelného čerpadla
Tepelné čerpadlo je topný zdroj, který umí topit hodně levně a umí ušetřit hodně peněz.  Které nezbytné kroky je třeba provádět při údržbě tepelného čerpadla v závislosti na jeho typu, aby mělo optimální výkon, fungovalo dlouho a bezchybně?
Dozvědět se více

Máte starý kotel? S žádostí o dotaci neváhejte, budou nižší!

ac_heating_konec_starych_kotlu
Se zákazem provozu starých kotlů od 1. 9. 2024 dojde i ke snížení dotací až o desítky tisíc.S přechodem na moderní a ekologický zdroj tepla vám poradíme.
Dozvědět se více

Jak získat v roce 2024 dotaci na tepelné čerpadlo

tepelne_cerpadlo_ac_heating
Přečtěte si, jak splnit podmínky pro kotlíkovou dotaci, kdo má nárok na program Zelená úsporám a jak mohou další finanční podpory – jako jsou dotace na fotovoltaiku – přispět k vaší energetické i ekonomické úspoře.
Dozvědět se více

Přejděte na tepelná čerpadla

tepelne_cerpadlo_ac_heating_dum
Ideální čas pro změnu je nyní.
Dozvědět se více
Další články
© 2024 KUFI INT, s.r.o., Vytvořeno v Beneš & Michl.