AC Heating Reference Tepelná čerpadla Praha

Tepelná čerpadla Praha

Úspora: 61 % nákladů
Typ domu: Bytový dům
Rok instalace: 2016
Tepelná ztráta: 152 kW
Tepelné čerpadlo: Tepelné čerpadlo Convert AW28-3P
Adresa: Laudova 1013, 1014
Způsob využití:

Topný zdroj tvořený kaskádou 8 tepelných čerpadel zajišťuje vytápění domu a ohřev užitkové vody.

Panelový dům má 2 vchody, 12 podlaží, 90 bytů a žije v něm 230 osob. Spotřeba TUV za rok je 3807 m3.

Instalovaný výkon kaskády tepelných čerpadel vzduch-voda AC Heating Convert AW je 224 kW (A2/W35). Jako bivalentní zdroj je využíván elektrokotel.

Kaskáda osmi tepelných čerpadel zajišťuje ve 12 patrovém panelovém domě s 90 ti byty topení do stávající topné soustavy osazené radiátory a ohřev užitkové vody.

Kaskádu tepelných čerpadel řídí regulační systém xCC ve verzi 7.02, který zajišťuje optimální zatížení jednotek, úpravu výkonu kaskády a optimalizaci chodu topného zdroje. Samozřejmostí je možnost dálkové správy a automatická diagnostika systému.

průměrná spotřeba tepla na vytápění a TUV z CZT 2068 GJ
předpokládaná úspora nákladů na vytápění a TUV (ekonomická rozvaha) 61 % / 911.000,-

Podobné reference

Tepelná čerpadla Lýskova 2072, Praha

Typ domu: Bytový dům
Úspora: 61,60%

Více informací

Tepelná čerpadla Podbořany, okres Louny

Typ domu: Bytový dům
Úspora: 76 % nákladů
Adresa: Kapitána Nálepky 897,898

Více informací

Tepelná čerpadla Praha - Křivenická

Typ domu: Bytový dům
Úspora: 67 % nákladů na vytápění
Adresa: Křivenická 416-417, Praha 8

Více informací

Všechny reference
© 2024 KUFI INT, s.r.o., Vytvořeno v Beneš & Michl.