AC Heating Bytové domy Připravit rozpočet pro bytové domy

Připravit rozpočet pro bytové domy

Vyplňte prosím dostupné údaje, případně odhadněte počet osob a výměru bytů.
Mají-li byty lokální ohřev vody, nevyplňujte údaje vstahující se k ohřevu vody.

Kontaktní údaje


Informace o objektu


My, společnost KUFI INT, se sídlem Staroplzenecká 177, 326 00 Letkov, IČ: 264 10 656 jakožto správce osobních údajů si Vás tímto v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů ve znění účinném od 25. 5. 2018, dovolujeme informovat o zpracování Vašich osobních údajů. Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem komunikace v reakci na Vaši poptávku z titulu plnění smluvní povinnosti po dobu realizace komunikace v reakci na Vaši poptávku, případně po dobu trvání promlčecí doby jakéhokoli nároku z naší a/nebo Vaší strany a po dobu archivační doby stanovené zákonem. Za účelem uplatnění svých práv nás můžete kontaktovat písemně na adrese našeho sídla (viz výše) nebo na e-mailové adrese info@ac-heating.cz.

* povinná pole© 2018 KUFI INT, s.r.o., Vytvořeno v Beneš & Michl.