Kotlíkové dotace pokračují

Slibované informace k pokračování kotlíkových dotací jsou zde. MŽP představilo pravidla a podmínky pro žadatele, současně připravilo i novinky a rozšíření působnosti dotačního titulu.


Co zůstává stejné – dotace jsou určené na výměnu starých kotlů na tuhá paliva za nové ekologické vytápění např. tepelné čerpadlo.

Nově MŽP pracuje s rozdělováním dotací ve vztahu k možnostem jedntl. domácností:
1. Kotlíkové dotace pro domácnosti s nižšími příjmy
Pro tuto skupinu je připraveno 5,5 mld. Kč z EU fondů tzn. cca 50 tis. vyměněných kotlů
Tato skupina je definována takto:


Nově se dotace vztahuje i na výměny kotlů v bytových jednotkách bytových domů a trvale obývaných rekreačních objektech - označených číslem evidenčním.
Oproti minulým výzvám není stanoven bonus 7500 Kč pro obce se znečištěným ovzduším.
Nově tvoří dotace 95 % ze způsobilých výdajů (včetně souvisejících nákladů)
Na tepelné čerpadlo tak získáte až 130 000 Kč

Příjem žádostí bude v krajích zahájen na začátku roku 2022.

2. Dotace pro ostatní domácnosti - NZÚ
Pro tuto skupinu je připraveno 8,5 mld. Kč což znamená cca 100 tis. vyměněných kotlů
Nově tvoří dotace max 50 % ze způsobilých výdajů (včetně souvisejících nákladů)
Na tepelné čerpadlo tak získáte až 80 000 Kč.
Nově budou podporovány i výměny kotlů v bytových jednotkách bytových domů a trvale obývaných rekreačních objektech
Spuštění příjmu žádostí je plánované již na přelomu září/ října 2021. Bude probíhat on line příjem žádostí přes novazelenausporam.cz. V tomto případě tedy administraci nově zajišťuje SFŽP ČR.
Dotována je výměna následujících zdrojů:
-starých kotlů na pevná paliva 1. a 2. emisní třídy s ručním podáváním
-lokálních topidel
-elektrických zdrojů tepla (pouze za elektrická TČ)
Podporované typy zdrojů jsou tepelná čerpadla, kotle na biomasu (ruční nebo automatické přikládání paliva), plynové kondenzační kotle, napojení na soustavu zásobování teplem, kombinovaná výroba tepla a elektřiny (pouze u bytových domů).

Důležitá data na závěr:
Způsobilost výdajů je od 1. ledna 2021 tzn dotace je možná čerpat na zařízení instalovaná od počátku tohoto roku.
Na kotlíky horší třídy bude možné žádat o dotace pouze do 1. září 2022!
od 1. 9. 2022 bude dle zákona o ochraně ovzduší zakázáno provozovat kotle nesplňující 3. nebo vyšší třídu dle ČSN EN 303 5

Za tým AC Heating
Hanka Fikarová

Odebírejte novinky

© 2024 KUFI INT, s.r.o., Vytvořeno v Beneš & Michl.